Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


Финансово състояние на предприятието.

 

            План – тезис: Финансов резултат на предприятието – печалба и рентабилност. Оценка на финансовото състояние. Икономическа ефективност.

 

            Икономическите решения, вземани от потребителите на счетоводни отчети изискват преценка за възможностите на дадено предприятие да генерира пари, както и възможностите му да ги създава навреме и с определена сигурност. Тази способност определя способността на предприятието да се разплаща със своите служители и доставчици, например да изплаща дължимите от него лихви и заеми и да разпределя доход между собствениците. За да преценят потребителите тази възможности за създаване на пари трябва да разполагат с информацията за финансовото състояние, ефективността и промените във финансовото състояние на дадено предприятие.

.................................................

Темата е изготвена 2010 г.

 

Ключови думи:

финансов резултат на предприятието – печалба и рентабилност, финансовото състояние, икономическа ефективност

 


Търси за: финансов резултат предприятието печалба рентабилност | финансовото състояние | икономическа ефективност

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker