Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


УНСС София

Курсова работа

Етични принципи в бизнеса

Специалност: Финанси

Предмет: Финанси

2009
Съдържание

 

1. Бизнес етиката като научна дисциплина. 3

2. Задачи на бизнес-етиката. 6

3. Структура на бизнес-етиката. 8

4. Необходимостта от етиката на бизнеса в България. 13

Използвана литература. 17

 


1. Бизнес етиката като научна дисциплина

Всяка област на обществения живот има специфични параметри, своя история и вътрешна логика. Заедно с това тя притежава и свой морал, носещ отпечатъка на човешките отношения и регулиращ същите тези отношения. Проявленията на морала в областта на деловия живот са обект на специално внимание. Изследването им е свързано с обособяването от класическата философска наука етика на специална научна дисциплина етика на деловите отношения, известна като бизнес-етика.

Същност и особености на бизнес-етиката като научна дисциплина

Трудно може да бъде намерена еднозначна и точна дефиниция на понятието "бизнес-етика". Самият характер на тази научна дисциплина предполага достатъчно голяма свобода на тълкуванията. Въпреки това, могат да бъдат приети известни принципни ориентири за определяне на нейната обща насока.

……………………………………….

2. Задачи на бизнес-етиката

Като правило съществуването на всяка наука е свързано с осъществяването на три главни функции: описване и обясняване на обектите, предвиждането на настъпващите в тях изменения, насочване на тези изменения.

В този дух се извеждат и функциите на бизнес-етиката като научна дисциплина.

1. Бизнес-етиката проучва морала в деловите отношения и се стреми да го обяснява. Тя констатира и анализира така наречените  "факти" на моралния живот (ценности, принципи и норми и пр.), изследва механизмите на развитие на морала - неговите специфични закономерности, противоречията.

2. Бизнес-етиката прогнозира развитието на деловия морал, съобразявайки се с тенденциите в развитието на самите делови отношения и на връзките на деловата сфера с цялостния обществен живот.

…………………………………………

3. Структура на бизнес-етиката

Разглеждането на структурата на бизнес-етиката в теоретичен план копира реалното разпространение на морала в областта на деловите отношения. Структурата на бизнес-етиката се представлява от различните дялове, взети в тяхното единство, от гледна точка на връзките, които съществуват между тях. Тя се определя в зависимост от това какви отношения в деловия живот са обект на разглеждане при отчитане на съдържащите се в тях елементи на нравственост. Налага се върху мрежата от отношения с прилежащите им нравствени характеристики.

Ако се вземе за критерий фирмата като средоточие на икономическия живот, то ще се обособят две групи отношения, върху които се експлицират моралните явления - външни и вътрешни отношения.

…………………………………

Използвана литература

 

1. Драмалиева, В. Етика в търговията. С, 1992

2. Сотирова, Даниела В. Бизнес-етика / Даниела Сотирова. - София : Индустри идея, 1995. - 192 с

3. Frederick, W, Davis, K. and J. Post. Business and Society. Corporate Strategy, Public Policy, Ethics, New York, 1998

………………………………………

Темата е изготвена 2009 г.

 

Ключови думи:

етични принципи в бизнеса, бизнес етика – структура и задачи, научна дисциплина


Търси за: етични принципи бизнеса | бизнес етика структура задачи | научна дисциплина

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker