Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (28 лв)  26.60 лв Нова цена!


МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ

ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

КУРСОВА РАБОТА

на тема:

„Решена задача за изчисляване на корпоративен данък

2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Условие:. 3

Решение на Условие 1:. 4

Решение на условие 2:. 6

Използвана литература. 7

 

Условие:

При изготвяне на отчета са взети предвид следните финансови операции:

1.      Отчетени разходи за амортизации: 495 000 лв. при данъчно признати 490 000 лв.

2.      Начислени лихви за просрочени вноски по данъчни задължения в размер на 4 000 лв.

3.      Частта от загубите, пренесени от минали години – 15 000 лв.

4.      Установени липси на материални запаси в размер на 4 200 лв. с включено ДДС по вина на МОЛ.

5.      Отчетените очаквани разходи по натрупващи се неизползвани отпуски, както и начислени суми за задължително обществено и здравно осигуряване, свързани с тях – 7 800 лв.

6.      Назначен работник от 12.09.2008 г. с основна месечна работна заплата – 320 лв. и вноски за задължително обществено и здравно осигуряване – 60 лв.

ИСКА СЕ:

1.      Да се изчисли данъка върху печалбата.

2.      Да се изчислят авансовите вноски за данъка върху печалбата за 2011 г. на база на печалбите на фирмата за 2009 г. – 210 000 лв. и за 2010 г. – 232 000 лв. и при прогнозен коефициент за икономическо развитие - 1.

......................................................................................................................................................

Използвана литература

1.      Закон за корпоративното подоходно облагане.

2.      Годишна данъчна декларация по чл. 92 по ЗКПО за данъчният финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък.

...........................................................................................................................................

            Темата е изготвена 2010 г.

            Съдържа таблици.

            Ключови думи: корпоративен данък, финансов резултат, ЗКПО, авансови вноски, печалба, загуба, лихва, материални запаси

 


Търси за: корпоративен данък | финансов резултат | ЗКПО | авансови вноски | печалба | загуба | лихва | материални запаси

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (28 лв)  26.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker