Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Геоикономика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 18.00 лв


Курсова работа

на тема:

Моят роден край - град Чепеларе

2004г.

Съдържание:

1. ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 3

2. МИНАЛОТО НА ГРАДА 3

3. БАЛНЕОЛОГИЯ 4

4. МУЗЕИ 4

5. ПАМЕТНИЦИ 5

6. ПРАЗНИЦИ 5

7. ОБИЧАИ 5

8. ПОЧВИ 7

9. ОСНОВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ЛЕКАТА И ТЕЖКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ 7

10. ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБСЛУЖВАЩАТА СФЕРА 8

11. ПИСТИ 8

12. КЛИМАТ 9

13. ТРАНСПОРТ 9

14. ПРИРОДНА СРЕДА 10

15. ЗАЩИТЕНИ ПРИРОДНИ ОБЕКТИ 12

  1.  ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Община Чепеларе се намира в Средните Родопи, в горното течение на река Чая. Средна надморска височина 1200 м. Граничи с общините Смолян, Лъки, Девин, Асеновград, Родопи. Територията й е 384 кв. км, от които 73% горски фонд, 14% мери и пасища, 11% обработваема земя. Върху останалите 2% са разположени 12 населени места, от които 10 кметства - селата Павелско, Хвойна, Забърдо, Малево, Орехово, Богутево, Острица, Лилеково, Зорница, Проглед, а също така и световноизвестният зимен курорт Пампорово.

Общинският център Чепеларе се намира на 230 км от столицата София в посока югоизток, на 80 км от хилядолетния град Пловдив и на 10 км от курорта Пампорово. Няколко вековната му богата история го е утвърдила като административен, стопански и културно-просветен център в Родопите

  Теренът на общината има типичен планински характер. Преобладават стръмните терени с предимно сенчесто изложение и надморска височина 1000-1600 м. Най-високата точка на територията е връх Персенк - 2091 м.

Морфоложкият облик на територията е резултат от ерозионни процеси, които обуславят заравнения характер на релефа, меките и овални форми на билните части, придаващи особения чар на Западните Родопи.

  1.  МИНАЛОТО НА ГРАДА

Северно от вливането на Камбурска река в Голямата (Чепеларска) река изникнало юрушкото селище, наречено Чепели (старотурска дума - мръсен, мъглив, буреносен, дъждовен). От името Чепели новото селище започнало да се нарича Чепеларе. Първите постоянни заселници в Чепеларе са през 1705г. От 1964 г. става град.

Видна личност, която е живяла в Чепеларе е Васил Дечев - буден гражданин, самобитен книжовник и родополог, отдал живота си за процъфтяване на родното му градче. Друга видна личност е основателят пещерното дело Димитър Райчев, починал през 2002г.

…………………….

Темата е изготвена 2004г.

В темата не са посочени източници на информация

Темата съдържа 1 страница с приложения - снимки от забележителни места в Чепеларе


Търси за: история града | балнеология | музеи | паметници | празници | обичаи | почви | писти | климат | транспорт | природна среда | защитени природни обекти

Helpos.com >> Архив >> Геоикономика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 18.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker