Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Геоикономика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 10.00 лв


Реферат

От двуполюсен  към еднополюсен модел на света - позитивни и негативни последици.

                                                                                                                                                                          

   

 

2006

Глобализацията на съвременната икономика се дефинира като процес на формиране на единно стопанство в планетарен мащаб. Може да се
разгледа и като взаимосвързаност на стопанствата и излизане на бизнеса
от националните рамки и стандартизирани със стопанствата на останалите страни. Тя е интегриране на икономическия живот в отделните страни към най-напредналото в света, изграждане на тази основа на единно, взаимосвързано, на високо равнище на производствените сили и техническия прогрес световно стопанство.

  Глобализацията се определя като намалението в международните цени
или бариерите за правене на бизнес или от друга страна взаимодействието с други хора от други нации навсякъде в света. Ефектът и е да въведе и увеличи интеграция на пазарите за стоки , услуги, технологии, идеи, труд, намалявайки различията в цените за тези продукти и фактори през пространството. Падането на разходите за транспорт, огромното намаление на комуникационните и информационни цени, и премахването на митнически и немитнически бариери в търговията със стоки, услуги, финансов капитал и до известна степен
 труд се обединяват в късния 20 век и води до увеличаване глобализацията с една неконтролируема скорост , която не показва изглед на намаляване.

   Глобализацията е обективна тенденция характеризираща съвременния свят. Тя е едновременно и най-обобщаващото явление и резюмираща формула за процесите, извършващи се в международната политика в зората на новото хилядолетие. В чисто теоретичен план, глобализационният процес би могъл да тръгне по две различни направления. Първото е свързано с възможността той да следва тъй нареченият “сборен” или “многополярен” модел, основаващ се върху съвкупността от проекти и тези, обобщаващи историческия, културен, стопански и религиозен опит на различните нации и държави. Засега обаче тази възможност си остава чисто теоретична.

…………………………..

В темата не са посочени източници на информация.

Темата е изготвена 01.2006г.

Ключови думи: глобализация, цивилизационен модел, място и роля на САЩ, ЕС.


Търси за: глобализация | място роля САЩ

Helpos.com >> Архив >> Геоикономика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 10.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2021 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker