Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Геоикономика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (28 лв)  26.60 лв Нова цена!


КУРСОВА РАБОТА

на тема:

Икономическите теории за причините за кризата

2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

1. Кратък конспект за причините за кризата. 3

1.1. Ниски лихвени проценти.. 3

1.2. Свръхинвестиране и свръхзадлъжняване на бизнеса. 3

1.3. Държавни регулации.. 3

1.4. Държавни гаранции за частните банки.. 4

2. Сравнителен анализ на различните позиции относно причините за кризата. 5

2.1. Кейнсиянските рецепти за икономиката. 5

2.2. Австрийската теория за парите и кредита. 6

Заключение. 7

Използвана литература:. 8

 

1. Кратък конспект за причините за кризата

Според теорията на Мизес и Хайек „натрупването на грешки” обуславя възникването на кризата.

1.1. Ниски лихвени проценти

Изкуственото намаляване на лихвените проценти причинява кредитна експанзия и въвежда в заблуждение бизнесмените. Те започват начинания, които при естествено функциониране на пазара не биха били печеливши.

Фалшивият сигнал, генериран от кредитната експанзия води до лоша координация на производствените и потребителски планове на икономическите играчи. Това предизвиква:

а) временен икономически бум,

б)икономически спад след това, когато времевата структура на производството се приспособи към реалната структура на потребление и спестявания в обществото.

1.2. Свръхинвестиране и свръхзадлъжняване на бизнеса

Изкуствено ниските лихвени проценти, поддържани от Федералния резерв на САЩ години наред води до илюзията, че в икономиката има повече капитал, отколкото наистина съществува. Ниските лихви водят до свръхинвестиране и свръхзадлъжняване на фирми, институции и частни лица.

………………………………………………………………………………………

2. Сравнителен анализ на различните позиции относно причините за кризата

Основните позиции относно възникването на кризата са две, а именно тези на Австрийската икономическа школа и нейните последователи срещу позициите на Джон М. Кейнс и неговите последователи.

2.1. Кейнсиянските рецепти за икономиката

Като главна причина за възникването на Кейнсианството се сочи Голямата депресия от 1929 – 1933 г. Именно по нейно време излиза наяве неефективността на неокласическата школа и нейните постулати.

Кейнсианските рецепти за икономиката прокламират кредитната експанзия като някакво чудо, способно да превърне и камъка в хляб. Като средство за борба с възникващата криза, кейнсианците използват бюджетни дефицити и въвеждане на още повече кредити, гарантирани от държавата. Това не спасява от кризата, а води до дългове, нестабилна валута и икономика като цяло. Щатите са изправни пред сериозна заплаха от криза и дори са навлезли в кризата, която след това придоби глобални размери. За да се избегне подялбата на богатствата, трябва да се стимулира търсенето, без да се увеличават доходите. Това се постигна чрез кредитните карти, като по този начин цяла Америка задлъжнява, и при 50 % бедни хора и недостатъчен Брутен вътрешен продукт, американците не са способни да обслужват кредитите си. Но те не искат да се откажат от охолния си начин на живот, което доведе до теглене на нови кредити, включително от неплатежоспособни хора и отключи лавината на още по-голямото задлъжняване. Това е така нареченият „ефект на богатството”.

………………………………………………………………………………………

Използвана литература:

1.      Бътлър, И., А. Смит, „Въведение”, Институт за радикален капитализъм „Атлас”, 2010 г.

2.      Фон Мизес, Л., „Човешкото действие, трактат по икономика”, Институт за радикален капитализъм „Атлас”, 2010 г.

3.      Фон Мизес, Л., „Свободният пазар и неговите врагове”, Институт за радикален капитализъм „Атлас”, 2010 г.

4.      Гуортни, Дж., Р. Л.,Страуп, „Какво всеки трябва да знае за икономиката просперитета”, Институт за пазарна икономика.

………………………………………………………………………………………

Темата е изготвена през 2012 г.

Най-новата информация е от 2010 г.

Ключови думи: икономически теории, причини, криза, сравнителен анализ, Мизес, Хайек, Адам Смит, Кейнс, Федерален резерв, Австрийска икономическа школа, лихви, спестяване, златен стандарт


Търси за: икономически теории | причини | криза | сравнителен анализ | Мизес | Хайек | Адам Смит | Кейнс | Федерален резерв | Австрийска икономическа школа | лихви | спестяване | златен стандарт

Helpos.com >> Архив >> Геоикономика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (28 лв)  26.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker