Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


ВСУ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

УНК: “Хуманитарни науки и изкуства”

Програма: “История и европеистика”

КУРСОВА РАБОТА

По

Съвременна история ІІ част

На тема:

Мао Дзедун и Културната революция в Китай

Спец. История

Варна, 2007 г.

Съдържание:

1. Запознаване с Мао Дзедун 2

2. Културната революция в Китай 5

3. Заключение 8

Източници на информация: 9

…………………………

Мао Дзедун е китайски политик и държавник, създател на Китайската комунистическа партия (ККП) и Китайската народна република (КНР). Той е основоположник на разклонение на марксизма, наречено на негово име - маоизъм. (Маоизмът е течение в комунистическата идеология, възникнало в рамките на марксизма-ленинизма и свързано с Мао Дзедун. То представлява учение, което интерпретира марксизма с оглед на приложението му в Китай. Изразът маоизъм самият Мао никога не използвал, тъй като той е смятал себе си за верен последовател на Маркс и Ленин.

………………………..

Великата пролетарска културна революция е период на засилен терор в комунистически Китай, през който са убити или докарани до самоубийство между 7 и 8 милиона души. Началото на кампанията е поставено на 16 май 1966 г. от лидера на Китайската комунистическа партия Мао Дзедун с цел унищожаване на цялата традиционна китайска култура и вярвания и по време на нея са избити предимно интелектуалци, хора на науката, културата и изкуството. Тя достига до такава лудост, че деца започват да бият и дори да убиват учители или родители. През този период много хора са превърнати в инструменти за насилие или са станали жертви на кампанията по различен начин. Убийството е използвано за доказване на „революционния” статус. Времената са хаотични, няма морални ценности, насилието е повсеместно и неконтролируемо, хората правят каквото си искат, изправени един срещу друг, борейки се за живота си, дори в някои региони на страната се разпространява канибализъм.

Източници на информация:

1. http://point-of-view.org/cat5.php?id=39

2. http://www.falun-bg.info/materiali/poster_text/p6.htm

3. http://www.epochtimes-bg.com/2006-01/2006-05-26_2.htm

4. http://bg.wikipedia.org/wiki/Маоизъм

5. http://bg.wikipedia.org/wiki/Мао_Дзъдун

6. http://bg.wikipedia.org/wiki/Културна_революция

7. http://bg.wikipedia.org/wiki/Хунвейбин

8. http://bg.wikipedia.org/wiki/Китай

Темата е разработена 2007 г.

Темата съдържа една картинка.

Ключови думи:

културна революция, Мао Дзедун, Китай, политик, Китайска комунистическа партия, ККП, Китайска народна република, маоизъм, младежи, младежи, хунвейбини


Търси за: културна революция | Китай | политик | ККП | младежи

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker