Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


ВСУ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

УНК: “ХУМАНИТАРНИ НАУКИ И ИЗКУСТВА”

Програма: “ИСТОРИЯ И ЕВРОПЕИСТИКА”

КУРСОВА РАБОТА

По Нова история

На тема:

Консулството и Първата империя във Франция

Специалност: История

Специализация: Културен туризъм

Варна, 2007 г.

Съдържание:

1. Увод 3

2. Изложение 4

2.1. Консулството 4

2.2. Първата империя във Франция 5

2.3. Разцвет на могъществото на империята на Наполеон І (1810 - 1811) 6

2.4. Разгромяването на Наполеоновата империя през 1812 - 1813 г. 9

3. Заключение 11

Използвана литература 12

……………………………….

Наполеон станал неограничен господар на Франция, на него се подчинявали почти цяла Италия, част от германските държави, Белгия и Холандия. За по-нататъшните му грабителски планове обаче било необходимо да съкруши и могъществото на Англия.

През 1803 г. войната с Англия се възобновила и продължила до самия край на управлението на Наполеон.

На 18 май 1804 г. с указ на сената Наполеон бил обявен за император под името Наполеон І. На 2 декември той бил тържествено коронясан.

Вследствие на тези действия се изменили обстановката и битът на двора, както и на цялата военна и чиновническа върхушка. Появила се нова аристокрация, която придобила не само титли, но и имоти както във Франция, така и в завоюваните страни. Властта се съсредоточила в ръцете на императора. За затвърдяване постиженията, изгодни за едрата буржоазия, и за юридическо оформяне на вътрешната политика на Наполеон били изработени и приети Граждански кодекс (1804), Търговски кодекс (1808) и Наказателен кодекс (1811), наричани с общото название Наполеонов кодекс, който, вместо да бъде прогресивен, за самата Франция той започнал да свидетелства, че революцията е завършила. В сравнение със законодателството на Френската революция Наполеоновият кодекс по отделни въпроси бил крачка назад. Жената си оставала абсолютно безправна, “незаконните” деца били лишени от наследствени права. Законът Льо Шапелие (1791) си оставал в пълна сила. В допълнение към него били въведени “работнически книжки”, в които господарят можел да пише, каквото му е угодно, ако по една или друга причина не иска да допусне устройването на работника на друго място, а без книжка било невъзможно да се получи работа. Търговският кодекс съдържал редица разпоредби, осигуряващи интересите на борсата и банките. Наказателният кодекс въвел отмененото от революцията наказание с камшици и жигосване с желязо и запазил смъртното наказание.

……………………………………..

Отношенията между Русия и Франция се влошили още през 1810 г. Наполеон не удържал обещанията си относно присъединяването на дунавските княжества към Русия, а противодействал на това с всички средства. През пролетта на 1812 г. дипломатическите и военните приготовления за войната с Русия били завършени и през нощта на 24 юни 1812 г. започнало преминаването на Наполеоновата армия през р. Неман. Самият император, обкръжен от блестяща свита и кавалерия, тръгнал направо за Вилно.

Наполеоновата армия, която преминала границата на Русия, имала над 400 хил. души, а руската армия - само 225 хил. и френският император знаел това. Но армиите на васалните държави, включени във френската армия, се отнасяли към Наполеон по-лошо, отколкото към Русия - те едва ли биха се сражавали с ентусиазъм.

Руските войски били разделени на три армии и Наполеон смятал да ги разбие поотделно. Но те приели сражение едва при Смоленск и след тежки боеве на 18 август отстъпили към Москва. Когато частите на маршал Даву влезли в Смоленск, градът се намирал в пламъци. Френската армия продължила по-нататък на изток, навлизайки дълбоко в Русия, но руснаците все избягвали сраженията. Французите мислели, че още след първите победи ще сключат мир, но това така и не станало.

Населението на Русия било обхванато от всеобщ патриотичен порив. Под натиска на част от офицерството и под влияние на събитията Александър І бил принуден да назначи на 28 август за главнокомандващ Михаил Кутузов, което било посрещнато от руснаците с възторг. Войната засягала жизнените интереси на населението и руският народ хвърлил всичките си сили за защитата на своята родина.

………………………..

Близо година по-късно обаче Наполеон решил да се върне на власт. На 1 март 1815 г. 1100 войници начело с Наполеон дебаркирали на френския бряг в малкото заливче Жуан. Гарнизонът на залива радостно приветствал Наполеон. По пътя от Гренобъл до Париж военните гарнизони преминавали на страната на Наполеон. На 20 март Наполеон влязъл в Париж. Но народните маси, които очаквали от Наполеон нова революция, жестоко се излъгали.

Използвана литература

  1.  http://bg.wikipedia.org/wiki/История_на_Франция
  2.  http://bg.wikipedia.org/wiki/Наполеон_Бонапарт
  3.  Колектив - “Наполеон и Империята: Колекция от А до Я”, изд. Унискорп, 2004 г.
  4.  Дюфрес, Роже - “Наполеон Бонапарт”, изд. Генеалогия, 2003 г.
  5.  Наполеон - “Как да водим война: Наполеон”, изд. Пулсио, 2007 г.
  6.  Антонио, С. - “История на Франция”, изд. Колибри, 2007 г.
  7.  Колектив - “Кралете на Франция: Колекция от А до Я”, изд. Унискорп, 2004 г.

Темата е разработена 2007 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

консулство, империя, Франция, Наполеон Бонапарт, бонапартизъм, армия, режим, Наполеонови войни, война, коалиция, република, мирен договор, държава, диктатура


Търси за: империя | Франция | Наполеон Бонапарт | армия | война | коалиция | република | мирен договор | държава | диктатура

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker