Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


ВСУ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

УНК: “ХУМАНИТАРНИ НАУКИ И ИЗКУСТВА”

Програма: “ИСТОРИЯ И ЕВРОПЕИСТИКА”

КУРСОВА РАБОТА

По

Етнология

На тема:

Традиционното българско жилище и двор

Спец.: История

Специализация: Културен туризъм

Варна, 2008 г.

Съдържание:

1. Увод 3

2. Еволюция на жилището 3

3. Традиционното българско жилище 7

4. Традиционният български двор 8

5. Конкретни примери 10

5.1. Старият град в Пловдив 10

5.2. Сарафкината къща 10

Използвана литература: 13

………………………………

Обособяването на отделните семейства като самостоятелни икономически звена, разпадането на семейните задруги и развитието на занаятчийството и търговията пораждат нови типове жилищни сгради: земеделско-занаятчийски, жилищно-занаятчийски и жилищно-търговски. Новите жилища, рожба на възрожденските промени, запазват някои от белезите на “народното жилище”, но са качествено различни от него по предназначение, композиция и художествена форма. Различен е и механизмът на тяхното изграждане - строят се от майстори професионалисти, които внасят в тях елементи, присъщи на строителната школа, към която принадлежат. Композиционната им схема се усложнява, увеличава се етажността им (два, три, а при наклонен терен и повече етажи), в нея се включват полуоткрити пространства, наричани “чердак” или “потон” и използвани за нуждите на домораслото манифактурно производство, или при богатите жилища само за отдих и посрещане на гости през горещите летни дни. С развитие на градския живот тези, надвесени над зеленината на вътрешните дворове, украсени с цветя, пространства, естествена връзка между градината и жилището, изчезват и къщите в големите градове се изолират от природната среда, за да станат типологично сходни с европейските жилища, чието влияние става все по-осезаемо.

…………………………….

Отвътре и отвън жилищата се измазват с гасена вар, а за боядисването на таваните се използва синя или червена боя. Подът се маже с черна глина, смесена с говежда тор. Отгоре се застилат папурени рогозки, с ширина 80 - 100 см и с различна дължина.

Прозорците, по отношение към световните посоки, са разположени към юг и запад, по такъв начин се увеличава  проникването на светлината в къщата. Правят се малки и еднокатни и не могат да се отварят, а за отстраняване на миризмата от застоялия въздух използват босилек, който разтриват и оставят в стаята. Вместо стъкла на прозорците слагат натопена в масло хартия.

За осветление се използват лоени или восъчни свещи, приготвяни обикновено при домашни условия. По-късно се появяват газеничетата, а след тях и газените лампи.

Използвана литература:

  1.  Българска народна култура. Историко-етнографски очерк. С., 1981.
  2.  Хаджиниколов, В., „Етнография на България”, Т. 1, С.,1980; Т. 2, С., 1982; Т. 3,С., 1983.
  3.  Вакарелски, Х., „Етнография на България”, С., 1974; С., 1977.
  4.  http://www.plovdivcity.net/bg/plovdiv_houses_old_town.htm
  5.  Хроники на Регионален исторически музей - Велико Търново

Темата е разработена март 2008 г.

Темата съдържа картинки.

Ключови думи:

традиционно българско жилище, двор, обор, хамбар, сайвант, плевня, мазе, баня, Възраждане, етнография, Сарафкина къща, зимник, керемиди


Търси за: двор | баня | Възраждане | етнография | керемиди

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker