Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


ВСУ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

 

 

УНК: “Хуманитарни науки и изкуства”

Програма: “История и европеистика”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

 

 

По Нова история

 

 

На тема:

Английската революция 17 век

 

 

 

 

 

 

Специалност: История

Специализация: Културен туризъм

 

 

 

 

 

 

 

 

Варна, 2007 г.

 

Съдържание:

 

1. Увод. 2

2. Изложение. 3

2.1. Причини, породили Английската революция. 4

2.1.1. Социално-икономически причини. 4

2.1.2. Идеологически причини. 4

2.1.3. Политически причини. 5

2.2. Етапи на Английската революция. 5

І етап: 1640 – 1642 г. 6

ІІ етап: 1642 – 1646 г. 6

ІІІ етап: 1647 – 1649 г. 7

ІV етап: 1649 – 1653 г. 8

3. Заключение. 9

Използвана литература: 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Увод

 

Докато до XV век Англия е в периферията на тогавашния познат свят, в епохата на Великите географски открития тя става техен изходен пункт. Буржоазната революция я превръща в първата капиталистическа и индустриална държава, като тя става първа по мощ в света и има най-голям флот, въпреки близостта си с такива сили като Франция, Германия, Португалия, Холандия и Испания.

 

През 30-те и 40-те години на 17 век Англия се намира в състояние на политическа криза. Основното противоречие в политическия живот на страната било между кралската власт и Парламента. Представителите, които заседавали в неговата Долна камара – джентри и буржоа, търсели начин да ограничат кралската власт като контролират нейните разходи и правото да облага поданиците с данъци.

 

Английската революция (наричана в англоезичната литература Английска гражданска война) е поредица от политически и военни конфликти в Англия между привърженици на Парламента и краля, които продължават от 1642 до 1651. Сблъсъците завършват с успех на парламентаристите, като в хода на войната е екзекутиран крал Чарлз I, а синът му Чарлз II е изпратен в изгнание. След нея се установява Английската общност (1649-1653), а след това Протекторатът (1653-1659) - диктатура на Оливър Кромуел. Монополът на Англиканската църква е премахнат и се установява принципът, затвърден през Славната революция, че монархът не може да управлява без съгласието на Парламента.

 

…………………………………

 

ІІІ етап: 1647 – 1649 г.

Характеризира се с преминаване на революционната инициатива от буржоазията в ръцете на демократичните елементи от града и селото, т.е. това е буржоазнодемократическият етап на революцията.

По-важни моменти:

- Ново съотношение на силите в парламента: роялисти – богатите магнати; презвитерианци – обявяват се за конституционна монархия; индепенденти – те са малцинство. Според тях революцията не била завършена, борели се за окончателно сваляне на абсолютизма в политиката и църковното устройство; имали решаващо влияние в армията.

- Конфликт между парламента и армията (поход на армията в Лондон – юли 1647 г.).

- По инициатива на Кромуел били създадени проекти за държавно устройство «Глави на предложенията» и «Народното съглашение».

- В периода април-август 1648 г. се състои Втора гражданска война, в която победата е за Кромуел.

- На 30 януари 1649 г. Чарлз І е екзекутиран.

- На 19 май 1649 г. е провъзгласена републиката.

Занятчиите и търговците победили църквата и краля. Буржоазията взела властта, феодализмът е съборен, но радикалните промени не засягат селячеството. Революцията има половинчат характер.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Използвана литература:

1.      http://bg-science.info/view_his.php?id=76

2.      Тушар, П., Бермон-Буске, К., Кабанел, П., Льофевр, М., “Век на крайности. История на съвременността от 1870 г. до наши дни”, изд. Кама, 2005.

3.      Пантев, А., “История на новото време”, изд. Абагар, 2002.

4.      Петков, П., “Поглед към новото време. Европа през ХVІ - ХVІІІ век”, изд. УИ "Св. Климент Охридски", 2001.

 

 

 

Темата е разработена 2007 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

Английска буржоазна революция, пуританизъм, презвитериани, буржоазия, гражданска война, Камара на лордовете, аристокрация, Кромуел, етапи на Английската революция


Търси за: буржоазия | гражданска война | аристокрация

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker