Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Колеж по икономика и администрация

КУРСОВА РАБОТА

По Политология

На тема:

Политическите идеи в древния свят - Платон и Аристотел

Специалност: Бизнесадминистрация

2007 г.

Съдържание:

1. Идеалната държава на Платон (427-347г.пр.Хр.) 3

2. Идеалната държава на Аристотел - полития 7

Използвана литература: 11


........................................

Според Платон абсолютно задължително за здравословното съществуване на обществото е общността на всяко имущество, включително жените и децата. Подбора на физически здравите деца, както и общото им възпитание, извършвано от държавата, също са необходими мерки за поддържане на управляващото съсловие. Допълнение към това е изискването на Платон за генетичен подбор на бъдещите родители. “Необходимо е - казва той - най-добрите мъже да се събират обикновено в брак с най-добрите жени, а най-лошите мъже с най-лошите жени, като първите отглеждат поколение, а вторите не отглеждат”. (За тази цел Платон предлага сложна система за уж случаен жребий, който да се разиграва между гражданите, но да бъде фалшифициран от управляващите, така че да се създаде най-доброто поколение без да се предизвикат бунтове.)

Според Платон има изискване управляващите да бъдат философи. Когато описва подготовката им обаче той набляга на физическите упражнения и науките на разума и изцяло отрича поезията, драмата или музиката. “Поезията ,според Платон, е в състояние да вреди на почтените хора с изключение само на малцина”. Този възглед изцяло се застъпва и от спартанските традиции. При цялата си история Спарта оставя за поколенията един единствен творец и то на бойни, хвалебствени химни. По подобен начин и Платон отбелязва, че поети като Омир трябва да бъдат допускани в държавата “доколкото са ценни техните поетични химни за боговете и възхвала на добрите люде”. Вижда се, че обучението на спартанските управници пряко следва препоръките на Платон, поне доколкото му е било възможно.

.................................................

„Полития“ на Аристотел е свободна държава на заможни хора. Няма свобода там, където има нищета. Защото бедният лесно става зависим и роб. Свободата, ако не осигурява и гарантира благополучие на гражданите в демократичното общество, тя се превръща в празнодумство от голи политически прокламации, или накратко - в политическа демагогия. Демокрацията и бедността са несъвместими и взаимно се изключват.

...............................................

Използвана литература:

  1.  http://www.geocities.com/annie_to/sociology/platon.html
  2.  http://stefkoantonov.blog.bg/viewpost.php?id=19724, статия «Политически учения в древна Гърция и Рим- Платон, Аристотел, Цицерон.», публ. 21.10.2006 г.
  3.  Аристотел, «Атинската полития», превод от старогръцки: Цветана Панициду; Харалампи Паницидис, 1993.

Темата е разработена 2007 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки

Ключови думи:

идеалната държава на Платон, полития, Аристотел, справедливост, свобода, Спарта, общество, тимокрация, абсолютна демокрация, спартанско общество


Търси за: Аристотел | справедливост | свобода | общество | абсолютна демокрация

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker