Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

„Св. Св. Кирил и Методий”

Историко-юридически факултет

Реферат

По

История на Индия, Китай и Япония ІІІ - ХVІ век

На тема:

Великата китайска стена - опит за защита на китайската общност

Велико Търново, 2008 г.


Съдържание:

1. Обща история на Китай 3

2. Причини за изграждането на Великата китайска стена 4

3. Управлението на династия Хан 5

4. Управлението на династия Уей 6

5. Управлението на династия Тан 7

6. Краят на династия Тан и съдбата на Китай след нея 8

7. Управлението на династия Юян 9

8. Великата китайска стена днес 10

………………………………………

Стената била висока между 5 и 15 м. и широка от 5 до 8 м. На разстояние два изстрела с лък били издигнати 12 м. кули, така всяка точка между кулите била в обхвата на стрелците в тях. Той е първият император постигнал големи успехи и на бойното поле. Армията му разгромила племената сюнну (вероятно бъдещите хуни), живеещи на север от Великата стена. Военният и икономически ефект е постигнат за сметка на експлоатацията на населението, което поражда народни недоволства. Построени са стратегически пътища, свързващи столицата с покрайнините на империята. Бил прокопан и т.нар. Вълшебен плавателен канал, дълъг 32 км, осигуряваш постоянен плавателен път във вътрешността на страната. Въпреки постиженията срещу императора са направени два опита за покушение: през 218 и 216г. пр.н.е.

……………………..

В Северен Китай номадите проникнали, дори и в централните части на бившата единна империя, в резултат на което се образувало смесено по етнически състав население. Последвалите войни и нашествия предизвикали оттеглянето на китайско население на юг-югоизток. На север китайският субстрат оставал числово преобладаващ, но това не намалявало остротата на етническите противоречия. Започнал процес на асимилация на некитайско население. В последствие попаднали под влияние на богатата китайска култура, процеса на китайзиране на варварите се извършвал сравнително бързо. Което създава предпоставки за ново обединение на страната. През 581 г. пълководеца Ян Дзиен (Уънди), обединява Северен Китай и провъзгласява новата династия Суй (581 - 618 г.), а след унищожението на южнокитайското царство - Чън, застава начело на обединен Китай. Прекратяването на междуособиците довежда до мощен икономически и културен подем на страната.

………………………….

Времето на династия Тан е период на разцвет за средновековен Китай. Император Ли Юан успява да получи подкрепа от различни групи от населението. Отменя задълженията на населението към държавата за минали години, намалява срока за принудителен труд, освобождава продадените в робство селяни. През 628 - 630 г. император Ли Шъмин предприема грандиозен поход срещу тюркските племена. Активна търговия се осъществява по Пътя на коприната, както и по море. Нараства ролята на градовете и значението им като културни, политически и икономически центрове. През 8 -1 0 век в Китай се разпространяват нови селскостопански култури. През 711 г. е създадена институция на генералите - местни управници, с цел да се защитят северните граници от номадските племена. В империите Суй и Тан била създадена много добра за времето си военна система, получила името "система на военните окръзи".

Библиография

1. Бешевлиева, Б., "Панорама Китай" (Иванова., Д. "История"), изд. Иврай, С., 2006 г.

2. Христова, Н., "Индия, Китай и Япония 3-16 век", изд. "Св. св. Кирил и Методий", ВТ, 2007 г.

Темата е изготвена 2008 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

Китай, династия, империя, Великата китайска стена, монголи, Трицарствие, номади, реките Хуанхъ и Яндзъ, борби, войни


Търси за: Китай | империя | Великата китайска стена | борби | войни

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker