Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Сигурност >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


КУРСОВА РАБОТА

На тема:

Стратегия за националната сигурност

2005 г.


Съдържание:

1. Необходимост от нова стратегия за националната сигурност 3

2. Елементи на стратегията за националната сигурност 4

3. Търсене на стратегията в проекта за Стратегия за сигурност на Р България 5

4. Съдържание на документа за националната сигурност 6

5. Основни пропуски в проекта на стратегията за сигурност 7

Използвана литература: 11


……………………………………….

Документът започва със следната заявка: "Стратегията за сигурност на Република България включва оценка на средата за сигурност и рисковете и заплахите през следващото десетилетие, националните интереси и цели, както и политиката за тяхното постигане". Докато в първата си част стратегията е сравнително добре издържана (трябва да се отбележи приноса на неправителствените организации към последния вариант на документа), то по отношение на определянето на "политиката за тяхното постигане" тя е откровен провал, който обезсмисля формулирането на този документ. Всъщност, много е трудно да се дискутира "политиката за тяхното постигане", тъй като такава в проекта на стратегията отсъства. Нещо повече, дори и да бяха включени елементи на стратегия в предложения проект, буди недоумение, защо този текст ще се приема в края на мандата на Народното събрание. Нормалната практика изисква амбициозните стратегии в която и да било област да се приемат в началото на дадено управление.

В първата си част документът добре определя основните тенденции в съвременната среда на сигурността и формулира националните интереси в областта на сигурността. Тези елементи не се различават съществено от елементите в подобни документи на други западни държави, вкл. в стратегиите на САЩ и ЕС. Трябва да се отбележи като положителен момент в проекта както определянето на националните интереси в областта на сигурността, така и опитът за конкретно посочване на цели и принципи на политиката и стратегията за сигурност. С това обаче свършват положителните моменти. Следващият елемент - дефинирането на самата стратегия за постигането на интересите и целите, основани на предварително уточнени принципи, просто липсва. С други думи, не е ясно как поставените цели ще бъдат постигнати.

………………………..

……………………………………..

  1.  Липсва определяне на приоритетни промени със срок за влизане в сила през следващите няколко години, като например преструктуриране на специалните служби, изграждане на система за управление при кризи, професионализация на армията, девоенизация на полицията, модернизация на сектора за сигурност и т.н. Единственото положително изключение е следното намерение: "През първото тримесечие на всяка календарна година правителството ще представя доклад за приемане от Народното събрание относно състоянието на сигурността на страната през предходната година и осъществяваната политика."


Използвана литература:

  1.  http://www.md.government.bg/bg/koncepcii/soa.html - Сайт на Министерството на отбраната
  2.  http://www.mediapool.bg/site/security/ - електронен бюлетин "Проблеми на сигурността и реформа на сектора за сигурност", Година 3, брой 12, януари 2005 г.

Темата е изготвена 2005 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

стратегия за национална сигурност, Министерство на отбраната, НАТО, реформа в националната система за сигурност, Стратегически преглед на отбраната


Търси за: стратегия национална сигурност | Министерство отбраната | НАТО | реформа националната система сигурност

Helpos.com >> Архив >> Сигурност >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker