Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


РЕФЕРАТ

По Геополитика и политическа география

На тема:

Центровете на силата - САЩ, Китай и Русия

гр. Велико Търново, 2007


Съдържание:

I. Увод 3

II. Геополитическият триъгълник “САЩ - Русия - Китай” 3

1. САЩ - интереси и стратегия 3

1.1. Разпределяне на американския бюджет 4

1.2. Отношения на САЩ с Китай и Русия 5

2. Русия - интереси и стратегия 7

2.1. Предимства на Русия 9

3. Китай - интереси и стратегия 10

III. Отношения между Русия и Китай - геополитически интереси 11

IV. Русия и Китай срещу САЩ 12

V. Ресурси на Китай за ускорено икономическо развитие 14

VI. Отношения между Китай и Тайван 16

VII. Инвестиции в отбраната на Китай и разработките на ядрени бомби 17

1. Китайската армия - прогнози за бъдещето и мощта й 19

VIII. Заключение 19

Литература 21


................................................

II. Геополитическият триъгълник “САЩ - Русия - Китай”

Геополитическият триъгълник“, който те образуват, не е равностранен поради различната икономическа, технологическа, военна мощ на тези страни. В икономическо и технологическо отношение САЩ изпреварват в много пъти Китай и Русия, взети заедно. По данни на Световната банка брутният вътрешен продукт на САЩ в 2000 г. е бил 9 837 406 млн. долара, на Китай - 1 079 948 млн. долара, на Русия - 251 106 млн. долара. Това означава, че икономически Китай е над 9 пъти по-малък от САЩ, а Русия - около 38 пъти. Дори обединени икономиките на Русия и Китай заедно са по-малки около 6 пъти от тази на САЩ. Това гигантско превъзходство в икономическо отношение предопределя неравенството в геополитическите позиции на тези страни. Вярно е, че съпоставките в други отношения - демографско, териториално, възможности за унищожение на противната страна са малко по-различни, но фактът на огромната асиметрия в икономическо и технологическо отношение, които от своя страна стоят в основата на военната мощ, не може да се пренебрегне. Като имаме предвид това нека да видим как всяка от тези страни формира и евентуално ще формира своята политика именно в този план.

……………………………………

Размерът на директните американски инвестиции в Китай в края на 2000 г. надхвърля 30 млрд. долара. Търговският обмен между двете държави е нараснал от 4.8 млрд. долара в 1980 г. на 116.4 млрд. долара през 2000 г. САЩ имат постоянно нарастващ дефицит на търговския баланс към Китай като той се увеличава от 3.5 млрд. долара през 1988 г. на 83.8 млрд. долара през 2000 г. В същото време САЩ не смеят да наложат санкции на Китай, тъй като гигантският китайски пазар има важно значение за американската икономика и заетост. При това положение тече процес на повишаваща се зависимост на САЩ от китайската икономика, което е в перспектива все по-благоприятен фактор за натиск на Китай върху САЩ. Факт е, че независимо от риториката, дори след клането на площад Тянанмън в 1989 г. американският конгрес даде на Китай статута на най-облагодетелствана нация. Възходът на Китай не означава автоматично упадък на САЩ, но е предизвикателство към позицията на Америка като суперсила. Китай нямат материалното богатство на САЩ, нито военната сила, но неговата мощ в момента идва от това, че несъобразяването с нея води до големи загуби останалите велики сили. Не е случайно, че с гигантските си мащаби той се включва в СТО и очаква, че печалбите от по-интензивна търговия ще бъдат по-големи за нея отколкото загубите. Проблемите на китайската демография, икономика, енергетика не са чисто китайски, те имат значение за целия останал свят и той трябва да се съобразява с тях.

Що се отнася до отношението към Русия, нагласите във Вашингтон са, че Русия няма повече перспективи да се превърне в икономическа алтернатива на САЩ, тя е една средно голяма държава с икономика не по-голяма от тази на Холандия. Не трябва да се позволява да се възстановят под някаква форма границите на бившия СССР. Основното в отношението към нея е да се запази статуквото на множество държави, на които се разцепи СССР, да се предотврати опасността при определени условия от руските ядрени ракети и слагането на ръка на пътищата, по които ще тече нефта. В същото време Русия е нужна на Вашингтон, за да я използва като противовес срещу Китай.

………………………………..

Три са предимствата, на които Русия все още разчита. Първото е огромната територия и природни богатства. Второто е останалото в наследство от СССР постоянно място в Съвета за сигурност, където Русия се опитва да играе роля на велика сила, макар че не притежава повече ресурси да бъде такава. Третото са наследените също от СССР ядрени оръжия и междуконтиненталните балистични ракети. За да компенсира гигантското си изоставане в сравнение със Запада в конвенционалното оръжие, тя възприе стратегията на първия ядрен удар. В тези условия стратегията на Русия, от една страна, е да създаде международни условия за ускоряване на икономическото развитие, а от друга страна поне на думи, ако не на практика, тя декларира, че не е склонна да приеме монополярен свят, в който САЩ единствени ще диктуват правилата на играта. Като се имат предвид потенциалните опасности от бързо нарастващото ислямско население в Азия и проблемите в Чечня, тя се съгласи обаче да подкрепи изцяло антитерористичната коалиция на САЩ и дори да я допусне в Централна Азия с надеждата, че това ще спести значителни ресурси на Русия за сегашни и бъдещи конфликти на етнолерилигиозна основа и ще благоприятства решението на конфликта в Чечня.


Литература:

 1.  Дърмов, М., САЩ - Китай: Съперничество в политиката и сътрудничество в икономиката, в. Дума, 20 февруари 2002 г., с. 7.
 2.  New York Times, August 10, 2001.
 3.  Хлюпин, В., Геополитический треугольник. Казахстан-Китай-Русия, Вашингтон, Международный евразийский институт экономических и политических исследований, Вашингтон, 1999, с. 132.
 4.  Дугин, А., Основы геополитики, М., АРКТОГЕЯ-центр, 2000, с. 359-363.
 5.  Колосов, В. А., Мироненко, Н. С., Геополитика и политическая география, М., Аспект пресс, 2001, с. 231.
 6.  Цзюнжу, Ли. Китайските реформи - състояние и перспективи, В: Китайският социализъм, Ред. А. Лилов, С., Христо Ботев, 2002, с. 54.
 7.  Marquand, R., Ide, W. Taiwan flings open door to investing in China, Christian Science Monitor, August 28, 2001, №193, p. 1.
 8.  Campbell, Kurt M., Mitchell. Derek J. Crisis in the Taiwan Strait?, Foreign Affairs, 2001, Vol. 80, July/August, №4, p. 14.
 9.  Pentagon Assessment Warns of China-Dominated Asia in 2025, China Reform Monitor, American Foreign Policy Council, Washington, D.C. No.291, March 28, 2000.
 10.  Кенеди, Пол. Възход и падение на великите сили, т. 2, С., Изд. на МО “Св. Георги Победоносец”, 1997, с. 126.
 11.  Bernstein, Richard and Ross H. Munro, The Coming Conflict with China, New York: Norton, 1997, р. 70.
 12.  Goldstein, A. Deterrence and Security in the 21st Century: China, Britain, France, and the Enduring Legacy of the Nuclear Revolution, Stanford: Stanford University Press, 2000.
 13.  Hachigian, Nina. China's Cyber-Strategy, Foreign Affairs, March/April, 2001, Vol. 80, №2.

Темата е изготвена 2007 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

геополитически триъгълник “САЩ - Русия - Китай”, геополитически интереси, икономическо развитие, брутен вътрешен продукт, икономика


Търси за: геополитически интереси | икономическо развитие | брутен вътрешен продукт

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker