Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


ВСУ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

УНК: “Хуманитарни науки и изкуства”

Програма: “История и европеистика”

КУРСОВА РАБОТА

По

История на България

На тема:

Априлският пленум на ЦК на БКП (1956 г.)

Специалност: История

Специализация: Културен туризъм

Варна, 2008 г.


Съдържание:

Из протоколите на Априлския пленум на ЦК на БКП 3

1. Резюме 5

2. Април 1956! 5

3. Важно за Априлския пенум 6

4. Ехото на Априлския пленум след 52 години 8

Библиография 11


…………………………………………

2. Април 1956!

От 2 до 6 април 1956 г. в София се провежда пленум на Централния комитет на Българската комунистическа партия, на който се развенчава култа към личността на Сталин - респективно на Вълко Червенков в България. Счита се, че с Априлския пленум започва т.нар. процес на “размразяване”, т.е. на либерализация на политическия режим, чрез която се преодолява авторитаризма в държавния живот и се слага началото на важни икономически промени. Април 1956 г. стига до основополагащ мит за българското общество, който и до ден днешен работи инстинктивно и автоматично не само с оглед на положителните си, но и изцяло с негативираните си стойности. Като всеки мит април `56 е в плен на различни идеологии, използващи го за себе си; утвърждавайки го или отричайки го, те всъщност губят истинския смисъл на процесите, разгъващи се под неговата маска.

Какво всъщност се случва на Априлския пленум от 1956 година? След смъртта на Сталин начело на СССР и КПСС застава Никита С. Хрушчов. На ХХ-ия конгрес на КПСС той произнася доклад, озаглавен “За култа към личността и последиците от него”, в който развенчава Сталин и водената от него тоталитарна и античовешка политика. Разбира се, докладът не стига до анализиране дъното на тоталитарните механизми, но във всички случаи е “размразяване” на една патологична обществена система, стигнала наистина до абсурдна безчовечност. Този доклад, по решение на Априлския пленум, е четен и разискван сред всички първични партийни организации в България, както и сред безпартийните, като пример за “голямата” сила на КПСС, “благословила” малка България и тя да развенчае своите култове към личността. Оглавяващият тогава Българската комунистическа партия Вълко Червенков е човек на Сталин. Подготвилият и организирал Априлския пленум Тодор Живков е човек, успял да спечели доверието на Хрушчов и въпреки че вдъхновението на Априлския пленум идва от друго място, от СССР, то той успява да свърши достатъчно за времето си.

…………………………………………..

Априлският пленум е продукт на други събития - смъртта на Сталин, екзекуцията на Берия и ХХ конгрес на КПСС. По същество, те слагат край на „диктатурата на пролетариата”. Тази диктатура по същество е от една страна централизиране на управлението на икономическата дейност, а от друга - подтискане на буржоазната нравственост и налагане на нова, в която интересите на обществото да доминират личните и груповите. Саможертвата в интерес на обществото бе издигната в култ.


Библиография:

  1.  http://bg.wikipedia.org/wiki/Априлски_пленум_на_ЦК_на_БКП_(1956_г.)
  2.  Стенограма на Априлския пленум (извадки)
  3.  Статия “Ехото на историческия Априлски пленум след 52 тодини'
  4.  Народна демокрация или диктатура. Христоматия по история на България, 1944 -1948, С., 1992.
  5.  Шарланов Д., Тиранията. Жертви и палачи, С., 1997.

Темата е изготвена 2008 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

Априлски пленум на ЦК на БКП, Култ на личността, Диктатура на пролетариата, либерализация на политическия режим, Вълко Червенков, Тодор Живков


Търси за: Култ личността

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker