Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

На тема:

За или против увеличаването на президентските пълномощия

 

 

Специалност: Политология

 

 

2008 г.


Съдържание:

 

1. Институцията „Президент на Република България”. 3

2. Президенти на Република България. 3

3. Президент на Републиката според Конституцията. 3

4. Правомощия на Президента при приемане и обнародване на закони. 6

5. Конкретни правомощия на Президента. 6

6. За или против увеличаването на президентските пълномощия. 7

Източници на информация. 10

 

 


1. Институцията „Президент на Република България”

В историята на модерната българска държава функциите на държавен глава са изпълнявани от монарха, Регентството, а по-късно от колективни органи като Президиум на Народното събрание и Държавен съвет.

Историята на институцията Президент на Републиката е относителна кратка и е свързана с прехода на България към демокрация и с новото структуриране на институциите в контекста на този преход.

Президентската институция в България става факт с приемането на новата конституция на страната от 12 юли 1991 г. Установяването на република с парламентарно управление е съответно съпроводено с въвеждане на институцията Президент на Републиката като държавен глава.

Неин непосредствен предшественик е институцията "Председател (президент) на Републиката", въведена с промените в Конституцията от 1971 г., извършени в резултат на решение на "кръглата маса" и приети през април 1990 г. от 9-то Народно събрание.

За председател (президент) на Републиката са избирани Петър Младенов (на 3 април 1990 г. от 9-то Народното събрание) и Желю Желев (на 1 август 1990 г. от 7-то Велико Народно събрание).

 

……………………………………….

 

Българската Конституция дава възможност да бъде предоставено право на убежище на онези лица, които са преследвани заради техните убеждения или дейност в защита на международно признати права и свободи. Редът за предоставянето на убежище е уреден в Закона за убежището и бежанците. Президентът Първанов с указ е възложил правомощието си да дава убежище на вицепрезидента Ангел Марин. За да бъде улеснен в работата си вицепрезидентът, в президентската администрация е създадена Комисията по убежището. В нейния състав са привлечени компетентни юристи, които дават мнение по всяко искане за убежище.

Президентът може да освобождава изцяло или отчасти от изпълнението на наложено от съда наказание за извършено престъпление. Така той упражнява правото на помилване, което Конституцията му е предоставила. Помилването е акт на хуманност. То не е средство за поправяне на несправедливо наложени наказания, а отчита промени в поведението на осъдения, в неговото здравословно състояние или в семейното му положение. Правото на помилване се упражнява от вицепрезидента Ангел Марин. Специална Комисия по помилванията, състояща се от изтъкнати специалисти по наказателно право и процес оценява всяка молба и дава препоръка на вицепрезидента. Правото на помилване се упражнява изключително рядко и само при наличието на убедителни данни, че по-нататъшното изпълнение на наказанието е загубило смисъла си.

 

…………………………

 

Утвърждаването на промени в границите и центровете на административно-териториалните единици по предложение на Министерския съвет е едно от важните правомощия на президента, предвидени в Конституцията. Участието на държавния глава в извършването на административно-териториални промени гарантира политическа неутралност и устойчивост в тези процеси и предпазва от необосновани и прибързани решения.

Израз на положението на президента като обединител на нацията е правомощието му да награждава с ордени и медали. По този начин той изразява признанието на държавата към постиженията на изявени български граждани в различни области. Награждаването на чужденците се прави поради техния принос за България или за укрепването на нейните отношения с други държави.

 


Източници на информация:

 

1.      http://www.president.bg/inst_history.php

 

 

 

 

Темата е изготвена 2008 г.

Темата не съдържа таблици, графики, конфликти.

 

Ключови думи:

Институция Президент на Р България, Желю Желев, Петър Стоянов, Георги Първанов, правомощия на президента според Конституцията на Р България, увеличаване на президентските правомощия

 


Търси за: Институция Президент България | Петър Стоянов | Георги Първанов | правомощия президента според Конституцията България

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker