Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


РУ "Ангел Кънчев"

Курсова работа

Развитие на средновековните градове

2007 г.

Съдържание

 

1. Развитие на средновековните градове. 3

2. Характерни черти на структурата и артикулацията на градската тъкан: 4

3. Средновековните градове в България. 5

4. Средновековният град Търново. 6

5. Средновековният европейски град. 7

Използвана литература: 8


Развитие на средновековните градове

 

Едно от най-значимите събития през средните векове е развитието на градовете. По-точно този процес започва през развитото средновековие с отделяне на занаятите от селското стопанство, преминава през замяна на работата по поръчка към работа за анонимен купувач и се стига до обособяване на специализирани занаятчийски улици в нововъзникналите градове. А те се формират като укрепени центрове сред феодалните имения до кръстопътища, места за панаири, до реки и манастири- все места, свързани с големи маси от хора- потенциалния пазар.

Средновековният град представлява единство на занаятчии, търговци и сарафи, въпреки че в началото съществува като занятие и земеделието, защото градовете възникват най-често в центровете на феодалното стопанство.

.................................................................

3. Средновековните градове в България

 

В България през средните векове градовете са предимно занаятчйски центрове. По-големи от тях са Търново, София, Пловдив, Червен, Ловеч, Никопол, Дръстър, Варна, Несебър, Анхиало и др. Развитието на занаятчийството зависело от различни фактори. През по-голямата част от периода България се намира в състояние на война. Това предопределя “милитаризацията ” на занаятите т. е. най-търсени са производства, пряко или косвено свързани с издръжката на войската. Такива са металодобивът, обработката на метали (черни и цветни), изработката на различни оръжия, машини, съоръжения и пр. По преки и косвени данъци може да се предполага, че само за оборудването и издръжката на армията се развивали повече от 50 занаята.

........................................................


Използвана литература:

 

1.      Атали, Жак. Истории на времето. Изд.Критика и хуманизъм

2.      Бицили, П., Основни насоки в историческото развитие на Европа

3.      Кьосев, Александър. Средна Европа и Балканите на пазара на геополитическите образи

4.      Стопанска история- РУ “Ангел Кънчев”

................................................

Темата е изготвена 2007 г.

 

Ключови думи:

средновековен град – развитие, феодално стопанство, занаятчийство, Търново

 


Търси за: средновековен град развитие | феодално стопанство | занаятчийство | Търново

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2021 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker