Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (32 лв)  30.40 лв Нова цена!


ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

КУРСОВА РАБОТА

на тема:

„Векът на Симеон”

2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Въведение. 3

1. Първи период на войните с Византия. 4

2. Идеята за създаване на Българо-византийска империя:. 5

3. Българо - византийските отношения (912 - 927). 6

4. “Златен век” на българската култура при цар Симеон Велики (893 - 927). 9

4.1. Предпоставки за разцвета на българската култура:. 9

4.2. Разцвет на българската книжнина (893 – 927 г.). 9

4.3. Архитектура, изкуство, градоустройство на столицата Велики Преслав. 11

Заключение. 12

Хроника:. 13

Използвана литература:. 15

Въведение

Най-кратката, но и най-точна характеристика на този период от историята ни принадлежи на класика на българската историография Спиридон Палаузов, нарекъл трите десетилетия на управление на Цар Симеон “Векът на Симеон”.

Цар Симеон е владетелят, който привлича вниманието на българските историци от няколко генерации. Десетки са изследванията върху богатото книжовно  наследство т.нар. Симеонов интелектуален кръг. Сред много трудове, посветени на цар Симеон Велики (893 - 927): “Златният век на средновековна България”, както и изследванията на Васил Гюзелев, Йордан Андреев, Петър Динков и много други.

В края  на IX в. България достига кулминацията на своята трансформация от варварски военно племенен съюз в средновековна европейска държава. От края на VII до края на IX в постепенно се изграждат владетелската и административните институции, общ юридически ред, постига се значително териториално разширение и включване  в пределите на държавата  на нови славянски племена. След детронирането на княз Владимир Рацат, който опитва да върне езичеството се възкачва неговият брат Симеон (893-927). Промяната на властта се узаконява чрез Преслaвския събор (893). Съборът взима решение за промяна в правото на престолонаследяване - освен от баща на син престолът може да се предава от брат на брат. За нова столица е избран Преслав, като по този начин символично се скъсва с езичеството, олицетворено от старата столица Плиска.

Личността на Симеон: Новият български владетел е третия син на княз Борис. Патриарх “Николай Мистик го нарича дете на мира” , от което се съди, че той вероятно е роден около 863 – 864 г. Възпитан в традициите на византийската култура, той учи в най-престижното за времето си училище - прочутата Магнаурска школа.  Неговият интелект е така забележителен, че половин век след смъртта му продължават да го наричат Хемиаргос полуелин. Той е един от учениците на монаха Арсений, чийто аскетизъм и благочестие били широко известни. Предполага се, че е подготвян за духовен глава на Българската църква. И,  че той се завръща около 886 г. Той застава на престола, когато бил на 27 години. В негово лице княз Борис бил сигурен, че ще намери ревностен продължител на започнатото дело.

…………………………………………………………………………………………..

Използвана литература:

1.      Калфова, М., “История на България за кандидат-студенти”, Сиела, София, 2002 г.

2.      Андреев, А., “История на България помагало за кандидат-студенти и зрелостници”, Славена, Варна, 2007 г.

3.      Мутафчиева., В., “История и цивилизация за 11 клас”, Анубис, София, 2002 г.

…………………………………………………………………………………………..

Темата е изготвена през февруари 2009 г.

Ключови думи: златен век, цар Симеон, България, Византия, империя, война, култура, книжнина, Лъв VI, Черноризец Храбър, Велики Преслав, Шестоднев, кръглата църква, цивилизация

 

 

 


Търси за: цар Симеон | България | Византия | империя | война | култура | книжнина | Черноризец Храбър | Велики Преслав | цивилизация

Helpos.com >> Архив >> История >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (32 лв)  30.40 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker