Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

НА ТЕМА:

 

 

ИЗБОР НА ЦЕНОВА СТРАТЕГИЯ НА ВИНЗАВОД – АСЕНОВГРАД ЗА НОВИ ПРОДУКТИ

 

 

 

2005

 

Съдържание:

 

 

І. Характеристика на дейността на Винзавод – Асеновград. 3

1. Снабдяване със суровини. 4

2. Вътрешен пазар. 5

3. Външни пазари. 7

4. Стратегия на Винзавод - Асеновград. 9

ІІ. Фактори, оказващи влияние върху цените на новата продукция на Винзавод – Асеновград. 10

ІІІ. Метод на ценообразуване, който прилага Винзавод – Асеновград. Предимства и недостатъци. 13

ІV. Оценка на ролята на цените при реализацията на стратегията на Винзавод – Асеновград. 15

Използвана литература: 16

 

 

          І. Характеристика на дейността на Винзавод – Асеновград

 

            Винзавод – Асеновград е един от утвърдените производители на вино, произвеждащ приблизително 6% от общото производство на страната. Фирмата е известна със своето Каберне Совиньон и уникалното Мавруд[1]. Винзавод – Асеновград произвежда висококачествени червени вина от асеновградския район (Мавруд и Каберне Совиньон в четири подсорта – деклариран географски район, качествен продукт, резерва и специална резерва), качествени вина (Нашенско, Манастирско шушукане, Манастирска Изба, Меча кръв, Мискет, Огнен танц и Старий город) и алкохолни напитки (гроздова ракия, водка, уиски, анасонлийка и мента). Дружеството притежава търговската марка Мавруд.

            Винзавод – Асеновград е създаден въз основа на лозарската кооперация „Станимашки мавруд” през 1947 г. С нарастване на суровинната база предприятието се развива и производството постоянно се увеличава. В летописа на фирмената история паметна ще остане и годината 1958, свързана с построяването на избата за преработване на грозде с капацитет 6 милиона литра. През 1963 в експлоатация е пусната и първата инсталация за термична обработка и стабилизиране на вината, а също и линия за бутилирането им.

            Към настоящия момент Винзавод – Асеновград разполага с мощности за преработка на 10 млн. кг грозде, и производство и бутилиране на 12 млн. бутилки висококачествени червени вина. Преработва се грозде от сортовете „Каберне Совиньон”, „Мерло”, „Мавруд”, „Рубин”, „Памид” от района на Асеновград и Пловдив.

            По съвместен българо - шведски проект през 2000 г. се създава и експериментална изба за производство на висококачествени червени вина. Под ръководството на известния шведски енолог Ларс Торстенсон през 2001 г., по специална технология, са винифицирани и първите количества селектирано грозде от сортовете „Мавруд”, „Рубин” и „Каберне Совиньон”, отгледани и подбрани от определени лозови масиви в региона.

………………………………………..

 

 

          3. Външни пазари

 

            Продажбите на чуждестранни пазари съставляват над 65% от общите продажби, и на вътрешния и външните пазари. Износът се осъществява главно за страните от Западна Европа и Азия. Най-голям обем продажби на вина през 2004 г., Винзавод – Асеновград реализира в Германия, Швеция, Норвегия,  Дания, Литва, Латвия, Естония, Англия, Чехия, Виетнам и Канада. През 2004 г. винзаводът е изнесъл общо 1,5 млн. бутилки за Германия, общо 600 хил. за Швеция и Норвегия, и близо 200 хил. бутилки за Дания. Дистрибуторите и търговските партньори на тези пазари се интересуват главно от качествени червени вина – Мавруд и Каберне Совиньон и обикновено договорите с тях са за износ на такива вина.

            „Каберне Совиньон”, като търговска марка е добре позната по света и фирмата, общо взето, не се сблъсква с трудности и при предлагането на новите си продукти - качествените, млади, червени вина „Каберне Совиньон Пловдив” и „Каберне Совиньон Асеновград”. Въпреки лошите реколти през изминалата и настоящата година, Винзавод – Асеновград ще изпълни поръчките си към чуждестранните контрагенти, тъй като изнасяните млади червени вина имат доста по-малък дял в сравнение с отлежалите.

            Винзавод – Асеновград продава на чуждестранните пазари самостоятелно или чрез мрежата за дистрибуция на двете най-големи български фирми, специализирани в износа на вино – Винимпекс и Домейн Бойар. Комисионната, която плаща на дистрибуторите на чуждестранния пазар е от 1,5% до 3% (в зависимост от количеството и момента на сделката).

            След участието в търговски делегации в Китай и в две международни винарски изложения в Шанхай, и чрез установяването на лични контакти с потенциални корпоративни клиенти се стигна и до нови договори за износ. Винзавод – Асеновград проби силната конкуренция на водещи производители от Европа. Според статистиката на фирмата само за последните три месеца към Китай са заминали три контейнера с общо 100 хил. бутилки вино. Вината изнесени от избата са: „Манастирско шушукане” - червено и бяло, „Меча кръв”, „Мавруд цар Асен”, „Каберне Совиньон цар Асен”, „Шато Асена Каберне Совиньон”, „Шато Асена Каберне Совиньон и Мерло”, „Шато Асена Каберне Совиньон и Памид”, „Каберне Совиньон Резерва” и „Мавруд резерва” и младото „Каберне Совиньон Асеновград”. Вината на избата ще се продават от местни китайски партньори през търговските вериги „Метро” и „Уолмарт”.

………………………………………

 

          ІІІ. Метод на ценообразуване, който прилага Винзавод – Асеновград. Предимства и недостатъци

 

            При прилагане на стратегия на ценообразуване на основата на конкуренцията цените могат да бъдат определени на по-ниско ниво от пазарните, на тяхното равнище или по-високи. В тази връзка задължително трябва да се отчитат: лоялността на потребителите; характеристиките на предлаганите продукти; представите за тях и за самата фирма, като цяло (нейното име на пазара); реалните или предполагаемите различия между продуктите в конкурентната среда. Тук пазарната цена се приема за справедлива и служи за основен ориентир при определянето на цените. Такъв тип ценообразуване се използва най-често от фирми, които се сблъскват със силни конкуренти, предлагащи аналогична продукция

Винзавод – Асеновград прилага точно такъв тип стратегия, или т.нар. стратегия на проникващо ценообразуване, тъй като се намира в силна конкуренция с производители на аналогична продукция. Тази стратегия може да осигури по-лесно проникване на пазара и завладяване на по-голям пазарен дял.

            Винзавод – Асеновград, като начало, може да си позволи да продава на цени, по-ниски от пазарните, защото основното предимство на предлаганите нови червени вина „Каберне Совиньон Пловдив” и „Каберне Совиньон Асеновград” е, че това не са  съвършено продукти, а са по-скоро „нова версия” на вече познати от потребителите продукти. Първоначално, за тях се определя по-ниска цена, за да се приемат по-бързо на пазара и да се достигнат по-големи обеми продажби за сравнително кратък период от време. След установяването на стабилни позиции на продуктите на пазара е възможно постепенно повишаване на цената им до тази на конкурентите. От друга страна достигането на по-големи обеми на производство на дадените продукти ще доведат до по-ниски разходи на единица изделие.

            Недостатъкът на следването на тази стратегия, е че се жертват текущи доходи, въпреки целта за спечелването на по-добри пазарни позиции в бъдеще.

            Използването на метода на ниските цени е една от формите на активна ценова политика, която може да придобие и агресивни черти. Същността на тази политика се заключава в продажбата по цени, по-ниски от тези на конкурентите, като се използва еластичността на търсенето от цените. В общия случай при контролирани разходи, когато фирмата намалява нормата на печалба за единица стока, реализира по-голяма маса на печалбата поради увеличените продажби.

……………………………………….

                                                                                       

 

 

Използвана литература:

 

1.      Костова, А., „Икономика за мениджъри”, НБУ – ЦДО, София, 2005 г.;

2.      Стойчев, И., „Ценова политика”, НБУ – ЦДО, София, 2002 г.;

3.      в. „Пари”, „В Китай пият вино от Асеновград”, 07.11.2005 г.;

4.      www.info.mitnica.com

 

 

Темата е изготвена 2005 г.

Не съдържа таблици

 

Ключови думи:

            Винзавод – Асеновград – дейност, продажби, клиенти, конкуренция, фирмена структура, износ, стратегия, ценова политика, ценообразуване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Асеновградския район е единственото място в света с подходящ климат и почви за лозя за вино „Мавруд”.


Търси за: продажби | клиенти | конкуренция | фирмена структура | износ | ценова политика | ценообразуване

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker