Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Ик. на отбраната >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Факултет: Икономика на инфраструктурата

Катедра: Национална и регионална сигурност

КУРСОВА РАБОТА

По Мениджмънт в отбраната

На тема:

Подбор и реподбор на курсантите в Академията на МВР

Специалност: Икономика на отбраната и сигурността

София, 2007 г.


СЪДЪРЖАНИЕ

I. Увод 3

II. История на Академия на МВР 4

III. Структура и управление на Академията на МВР 5

IV. Убийство на територията на Академията на МВР 8

V. Алтернативи и избор на алтернатива 12

VI. Заключение 13

Използвана литература 14


………………………

Академията на МВР е висше училище в Република България за подготовка на държавни служители за нуждите на Министерството на вътрешните работи. Един от основните фактори, които оказват влияние за ефективността на системата на Министерството на вътрешните работи е качествения подбор на кадри. Настоящото изследване е насочено към изследване на действащата система за подбор на кадри и намиране на рационално решение за подобряването на тази система. Темата е актуална поради факта, че не са малко служителите на МВР, които посягат на живота си и неправомерно използват служебното оръжие, като по този начин застрашават околните.

Обектът на изследването е Академията на МВР. Предметът на изследването е подбор и реподбор на курсантите на Академията на МВР.

Целта на изследването е да се анализира действащата система за подбор на курсанти и да се намери решение за усъвършенстването й.

Основните задачи свързани с постигането на изследователската цел са:

Усъвършенстването на системата за подбор на кадри би нямало самоубийствата и неправомерното използване на служебното оръжие сред служителите на Министерството на вътрешните работи.

………………………………….

Основните структурни звена на Академията на МВР са факултетите, но могат да се създават и други основни структурни звена. С решение на Академичния съвет основните структурни звена могат да се сдружават за обучение по отделни специалности. В съответствие със Закона за МВР към академията се създават центрове за специализация и професионална подготовка. Организацията и дейността на центровете за специализация и професионална подготовка към академията се определят от министъра на вътрешните работи по предложение на ректора.

………………………………..

През юли 2005 г. година 26-годишният Георги Петканин, офицер от елитното звено "Сигурност" към СДВР, застреля съпругата си и след това се самоуби. По това време Десислава, която е на 25 години, работи в отдел "Международно сътрудничество" на Академията на МВР. Тя става и лобното й място - съпругът й решава, че ще отнеме живота й точно там, в обедната почивка. Офицерът, смятан за един от най-елитните - контраразузнавачи, също възпитаник на Академията, изстрелва двата фатални изстрела в работния й кабинет, докато колежката се храни във ведомствения стол. "Били са женени от 2 години. Завършили са тук. Той е бил много ревнив и са се разправяли", заяви тогава все още главният секретар на МВР ген. Бойко Борисов. Петканин е избрал странен начин да се прости с колегите си - оставя им 100 лева да се почерпят. Това категорично говори, че в случая не става дума за убийство, извършено в състояние на афект, а добре обмислено решение. Оръжието е налице, няма защо да мисли за него, съвсем лесно е просто да го използва.

………………………………………

1. Първа алтернатива - да бъде възстановено повторното полагане на психотест сред курсантите завършили Академията на МВР. А за да бъдат избегнати опитите за съзнателно скъсване с цел да не се плащат неустойки, при наличие на отклоняващ се от нормите личностен профил, завършилите курсанти да преминават през задължително психологично изследване под формата на беседа с минимум двама психолози.


Използвана литература

  1.  Закон за МВР, в сила от 01 май 2006 г.
  2.  Правилник за прилагане на Закона за МВР, приет с ПМС № 126 от 30.05.2006 г.
  3.  Правилник за устройството и дейността на университет с наименование Академия на Министерството на вътрешните работи, приет с ПМС 344 в сила от 30.12.2004 г.
  4.  http://www.academy.mvr.bg/default.htm
  5.  http://pishtov.blogspot.com/2005/08/blog-post_112344975809941559.htm
  6.  http://www.segabg.com/online/article.asp?issueid=2170&sectionid=5&id=0002301
  7.  http://stresizdrave.mvr.bg/News_and_events/broshura_suicide.htm
  8.  http://www.psychology.mvr.bg/Projects_Programs/programa-stres-04.htm

Темата е изготвена 2007 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

Академия на МВР, структура и управление, подбор и реподбор, курсанти, кандидат-курсанти, началник


Търси за: Академия МВР | структура управление | курсанти

Helpos.com >> Архив >> Ик. на отбраната >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker