Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Ик. на отбраната >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


 

Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Катедра "Национална и регионална сигурност"

Специалност "Икономика на отбраната и сигурността"

 

 

 

Курсова работа

 

на тема:

Избор на бронежилетки за българската армия

 

 

Дисциплина:"Маркетинг и търговия с военна и специална продукция"

 

 

 

2006 г.
София

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

1. Запознаване с проблема. 3

2. Дефиниране на целта и посочване на критериите и алтернативите. 5

3. Определяне на индивидуалните предпочитания. 7

4.Сравняване на алтернативите по критерия К 1. 9

5. Сравняване на алтернативите по критерия К 2. 12

6. Сравняване на алтернативите по критерия К 3. 15

7. Избиране на най – добрата оферта. 18

Използвана литература. 19

 

 

1. Запознаване с проблема

 

На 04.03.2005 г. бе дадена осмата жертва от българския контингент в Ирак. Тогава редник Гърди Христов Гърдев загина от американски огън в Дивания.

Почти всички водещи световни информационни агенции, както и лично министърът на отбраната Николай Свинаров потвърдиха версията, че убитият в Ирак редник Гърди Гърдев е станал жертва на приятелски огън.

Този случай за пореден път извежда на преден план проблемите с организацията на армията ни и за лошото оборудване на войниците ни. Тези проблеми по своята същност са твърде сериозни, защото недооценяването им е предпоставка за рискуването на живота на военнослужещите.

Когато търсим алтернативи за това, как да бъдат избегнати други подобни инциденти като този с редник Гърдев, предно е да се запита какви са вероятните причини, довели до неговата смърт. Анализът на данните от предварителното проучване на случая спомага обособяването на вероятните причини в три отделни групи:

-     липсата на добра координация на коалиционните партньори по веригата “корпус - дивизия - бригади”;

-     липсата на обозначителни знаци върху българския патрул, които биха попречили на американските войници да открият огън по нашите в тъмнината, без да знаят по какво стрелят;

-     слабото оборудване на контингента.

В настоящата разработка ще бъде отделено голямо внимание на третата причина и по-конкретно на некачествените бронежилетки, с които разполага българският батальон в Ирак. Факт е, че офицерски кандидат Гърди Гърдев е бил с бронежилетка, но куршумите са проникнали в тялото през нея или пък през незащитените от нея места.

......................................................................

2. Дефиниране на целта и посочване на критериите и алтернативите

 

Основната цел на настоящия анализ е да се избере най – добрата оферта, която в оптимална степен да съответства на нуждите на българската армия от качествени бронежилетки.

          Определянето на целта на анализа непременно е свързано и с предлагането на критерии за оценка на всяка предложена алтернатива. В настоящия анализ ще се опитаме да открием коя алтернатива в най-голяма степен отговаря на поставените критерии, а именно:

Ø     К 1: защитна площ, която осигурява бронежилетката;

Ø     К 2: тегло на бронежилетката;

Ø     К 3: цена на бронежилетката.

Преди да се пристъпи към същинската част на анализа е редно да се запознаем подробно с подходящите алтернативи:

 

Алтернатива 1:  Първата предложена алтернатива е бронежилетката на шведската фирма "Суидиш Боди Армър". Като цяло тази компания произвежда едни от най-леките и качествени бронежилетки в света. Нейната стандартна бронежилетка от клас IV по стандартите на NIJ 0101.04 тежи едва 5,7 кг. Скъпа е, но си заслужава цената - 2400 лв. Най-леките допълнителни бронеплочи, осигуряващи по-голяма защита тежат по 1,35 кг. Шведската бронежилетка предоставя защитна площ от 0,8 кв.м. Тя осигурява комплексна мултифункционална защита от куршуми, хладно оръжие и осколки. Съчетава ниско тегло при висока комплексна балистична защита.

.............................................................................

  

 Най – добрата оферта за постигането на набелязаната цел е алтернатива А 2, а именно компанията "Боди Армър" от САЩ. Нейният модел бронежилетки Interceptor се славят като много качествени и надеждни. Изработени са от Кевлар, като теглото им е 6 кг. Нивото на защита от куршуми е клас IV по стандартите на NIJ 0101.04. Interceptor осигурява защитна площ 0,95 кв. м при тегло от 6 кг. Цената й е 3200 лв.

            .......................................................................

 

Използвана литература

 

1. www.parliament.bg

2. www.anticorruption.bg

3. www.profarmy.bg

4. www.md.government.bg/bg/indexg.html

 

Темата е изготвена 2006 г.

Съдържа 41 таблици и множество изчисления.

Информацията е от 2006 г.

 

 

Ключови думи:

бронежилетка, българска армия, български контингент в Ирак, организация на армията, оборудване на войсковите единици, бронеплочи, кевлар, автоматичен откос

 

 


Търси за: българска армия | организация армията | оборудване войсковите единици

Helpos.com >> Архив >> Ик. на отбраната >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker