Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Външна търговия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ

 

на тема:

 

СВЕТОВНАТА СТОПАНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ – ЦЕЛИ, ПРИНЦИПИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

1. ОСНОВАВАНЕ НА СВЕТОВНАТА ТЪРГОВСКА ОРГАНИЗАЦИЯ.. 3

2. ФУНКЦИИ НА СТО.. 7

3. СТРУКТУРА НА СТО.. 8

4. ПРОГРАМА НА СТО СЛЕД НЕЙНОТО СЪЗДАВАНЕ В НАЧАЛОТО НА 1995 г . 10

 

 

 

 

 

 

 

1. ОСНОВАВАНЕ НА СВЕТОВНАТА ТЪРГОВСКА ОРГАНИЗАЦИЯ

Маракешкото споразумение на “Уругвайския рунд” на международната търговска организация ГАТТ поставя началото на Световната търговска организация (СТО), тя започва да функционира от 01 януари 1995 г. Световната търговска организация е единствената международна организация, която има компетенции в областта на многостранните търговски отношения, а членовете и към 14 октомври 2004 г. са 148 държави и територии, а 24 държави са в процес на присъединяване.

.......................................................................

 

Основните функции на СТО са определени в споразумението за нейното създаване и те са:

Ø                 Осигуряване прилагането, администрирането и функционирането на договорените по време на Уругвайския кръг многостранни търговски споразумения или на нови споразумения, които ще бъдат договорени в бъдеще;

Ø                 Предоставяне на форум за провеждане на преговори за по-нататъшно либерализиране на търговията със стоки и услуги, както и на предвидените в споразуменията преговори в определени области или нови области свързани с многостранните търговски отношения;

Ø                 Уреждане на търговските противоречия и спорове между страните членки на базата на установени правила и юридически инструменти;

Ø                 Периодично провеждане на прегледи на търговската политика на страните членки;

Ø                 Осъществяване на сътрудничество с други международни организации, сред които Международния валутен фонд (МВФ), Световната банка, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Международния търговски център и др.;

СТО функционира като институционална рамка за развитие на многостранните търговски отношения между страните членки, в съответствие с правилата и нормите на приложените към Маракешкото споразумение многостранни търговски споразумения.

......................................................................

 

 

3. СТРУКТУРА НА СТО

 

Начело на СТО стои Генералният директор, той е с четири годишен мандат, в своята дейност той е подпомаган от четирима заместник-генерални директори, които се избират от него след консултации със страните членки. Секретариатът на СТО се състои от над 500 (петстотин) души от различни националности, а седалището на организацията се намира в Женева.

Върховният изпълнителен орган на СТО е Министерската конференция, която се свиква на всеки две години. Първата сесия на Министерската конференция е проведена през декември 1996 г. в Сингапур, втората – през май 1998 г в Женева, третата – през декември 1999 г в Сиатъл, четвъртата – през ноември 2001 г в Доха, петата – през септември 2003 г в Канкун и шестата – през декември 2006 г в Хонг Конг.

В периода между сесиите на министерската конференция нейните функции се изпълняват от Общия съвет на СТО. В своята дейност той е подпомаган от следните органи:

Ø                               Съвет по търговията със стоки, който администрира прилагането на ГАТТ и свързаните с него многостранни търговски споразумения по търговията със стоки;

Ø                               Съвет по търговията с услуги, който администрира прилагането на общото споразумение по търговията с услуги (ГАТС);

Ø                               Съвет по търговските аспекти на правата на интелектуална собственост, който администрира прилагането на Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС)

          ..........................................................

 

Понастоящем СТО се адаптира към новите условия на международната търговия и търси начини да се преструктурира, за да запази ефективността си. Правят се сериозни опити да се постигне пълно освобождаване на търговията със селскостопански стоки, което да предостави нови възможности на най-слабо развитите държави за участие в международната търговия.

 

Използвана литература:

1.      Международна икономика - 2003 г. Ст.н.с. II ст. д-р Стефан Стефанов

2.      Министерство на икономиката и енергетиката на Република България

3.      www.money.bg

4.      Уикипедия – енциклопедия  bg.wikipedia.org

5.      Българска стопанска камера www.bia-bg.com

 

 

 

 

Темата е изготвена 2007 г

Темата не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

световна търговска организация, маракешкото споразумение, страни членки на СТО, многостранни търговски отношения, ГАТТ, „Уругвайски кръг”, ГАТС, министерската конференция, Комитет по търговските преговори, програма на СТО

 


Търси за: световна търговска организация | страни членки СТО | многостранни търговски отношения | ГАТТ | „Уругвайски кръг | програма СТО

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Външна търговия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker