Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Външна търговия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


 

 

 

Курсова работа

на тема:

 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ЗАМЯНА НА

БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ С ЕВРО

 

 

 

2007

 

 

Съдържание

 

           

Въведение. 3

 

1. Приемането на еврото в България – срокове, процедури и критерии. 4

2. Перспективи на членството на България в Еврозоната на макроикономическо ниво  6

3. Микроикономически измерения в реалния сектор. 10

4. Потребителски и граждански измерения на присъединяването към Еврозоната  12

5. Основни политически предизвикателства за България с оглед на бъдещото й присъединяване към Еврозоната. 14

 

Заключение. 16

 

Използвана литература. 16 

 

                В настоящата разработка ще направя опити да очертая основните характеристики на единната европейска валута – еврото, като заедно с това ще отбележа предпоставките, които са необходими за въвеждането му в нашата страна, както и предимствата и последиците, в макро- и микроикономически аспект, произтичащи от неговото въвеждане, и влиянието, което биха оказали върху цялостния живот на нашата страна – политически, икономически и социален.

            ....................................................................

             

1. Приемането на еврото в България – срокове, процедури и критерии

 

  С присъединяването към Европейския съюз, на 1-ви януари 2007 г. България направи решителна крачка по пътя си към пълноправно членство в ЕС и с това неотменимо се ангажира да се присъедини към Еврозоната и да въведе единната валута. Всъщност този ангажимент бе поет още с подписването на предприсъединителния договор на нашата страна с ЕС на 25 април 2005 г.

И погледът вече е насочен към следващото предизвикателство – приемането на единната европейска валута, като законно платежно средство в страната.  Това означава, че решението, пред което е изправена страната ни след приемането ни в ЕС е не дали да се присъедини към ИПС (Икономически и паричен съюз) и да въведе общата валута, а в какъв времеви хоризонт това трябва да бъде направено.

Официалната процедура по приемането на еврото преминава през няколко етапа, без изрично да са определени срокове за това.

Първият етап бе успешно приключен – България стана член Европейския съюз, макар и с три години закъснение, на 1-ви януари 2007 г.

Следващият етап е влизането в Европейския валутен механизъм ІІ (ЕRM II). Европейският валутен механизъм представлява двугодишен валутен тест за стабилност на страната преди да влезе в Еврозоната, през който ЕС наблюдава и тества основни пазарни показатели на страната, във връзка с присъединяването й към ИПС.

През този период на двугодишни тестове, страната ни ще трябва да прикрепи лева към еврото в 15 % марж в двете посоки на паритетния валутен курс. За България, като страна приела да провежда парична политика в условията на валутен борд до влизането в еврозоната, това няма да бъде трудно.

.........................................................................

 

5. Основни политически предизвикателства за България с оглед на бъдещото й присъединяване към Eврозоната

 

            България възприе една амбициозна стратегия за приемане на еврото без да се отказва от валутния борд. Този план е нещо положително, тъй като е израз на ангажираността на страната ни към Икономическия и Валутен Съюз и се предполага, че ще има дисциплиниращ ефект за икономическата политика на правителството, като в същото време осигурява прозрачност и предсказуемост за гражданите и икономическите субекти.

            Въз основа на опита на страните - членки уроците за България са ясни.

            Първо, икономическата политика в периода до приемане на еврото за национална валута трябва да се определя от нуждата да се поддържа макроикономическа стабилност, като в същото време се поддържа и висок ръст на икономиката в контекста на догонване на останалите страни.

Второ, влизането в еврозоната може да се осъществи едва когато са налице необходимите за това условия, което се установява въз основа на обективна и безпристрастна оценка съгласно изискванията на Пакта.

Въпреки, че преминаването от режим на Валутен борд към членство в еврозоната ще изиска по-малки промени във валутния режим на България, отколкото за страните с по-либерални валутни режими, за да се осигури плавно преминаване към евровалутата ще е необходимо последователно изпълнение на възприетата политика. Фискалната политика, външният дълг, финансовата стабилност и продължаването на структурните реформи изглежда са основните предизвикателства от гледна точка на  най-трудния критерий за една икономика в условия на валутен борд, която кандидатства за членство в еврозоната – устойчива ценова стабилност.

            .................................................................

Използвана литература

 

1.      Масларов, Светослав, „Международна финансова система”, УИ „Стопанство”, Сифия, 2006 г.

2.      Bonzom, Ph., (2004), “The Accession Process: The Need for Convergence”.

3.      Информация от Интернет:

-        www.money.ibox.bg, Танев, Николай, „Орешарски: Няма да бързаме с еврото”, 28. 03. 2007 г.;

-        www.georgiangelov.com, Nenovsky, Nikolay, Kalin Hristov, `OFFICIAL EUROISATION OF BULGARIA: PROS AND CONS`.

-        www.financebg.com, Янкова, Николина, „Еврото и неговото въвеждане в България – предпоставки и последици”, 19. 06. 2006 г.;

-        www.ime.bg, „Икономическата свобода на в България и по света”.

 

 

Темата е изготвена 06. 12. 2007 г.

Съдържа таблици.

Най – новата информация е от 2006 г.

 

Ключови думи:

въвеждане на единна валута, членство на България в Еврозоната, макроикономическа стабилност, единна европейска валута, фискална политика, външен дълг, валутен режим на България, структурна реформа, условия на валутен борд

 


Търси за: въвеждане единна валута | членство България Еврозоната | макроикономическа стабилност | единна европейска валута | фискална политика | външен дълг | валутен режим България | структурна реформа | условия валутен борд

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Външна търговия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker