Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Външна търговия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


Варненски свободен университет

Курсова работа

Ценности и приоритети на външната политика

Специалност: Международни отношения

Предмет: Теория на външната политика

20.12.2009


Съдържание

 

 

Увод. 3

І. Ценности на външната политика. 3

1. Връзка между политика и ценности. 3

2. Ценности и принципи на българската външна политика. 4

3. Договорът от Лисабон. 5

ІІ. Приоритети на външната политика. 7

Заключение. 12

Литература и източници. 13

 


Увод

 

Външната политика включва политическите цели, които определят как една държава си взаимодейства с другите държави по света. Външната политика обикновено е насочена към защита на националните интереси, националната сигурност, идеологическите разбирания и икономическия просперитет.

През XX век значението на външната политика рязко се увеличава, тъй като всяка една държава има практическата възможност да комуникира с други държави под някаква дипломатическа форма.

.......................................

І. Ценности на външната политика

 

1. Връзка между политика и ценности

 

„Човешкото лице” на политиката в значителна степен зависи от света на ценностите – субективните предпочитания на хората, техните представи за желаните и нежелани събития и предмети, които изразяват своята значимост за човека. Именно ценностите служат като ядро за най-важните направляващи компоненти на политическата дейност.

В политиката се разпределят ценности, а не интереси. Когато говорим за борба на интереси като съдържание на политиката ние са изразяваме неточно, защото борбата е всъщност за ресурси, от които социалните групи и индивидите имат интерес. Дали този интерес ще се появи или не зависи от това дали дадено нещо ще стане ценност за субектите. Не интересът определя и обяснява ценността, а обратно, ценността обяснява и определя интереса.

...................................................

3. Договорът от Лисабон

 

На 1 декември 2009 г. влезе в сила Договорът от Лисабон. Договорът от Лисабон изменя сега действащите закони за ЕС и ЕО, без да ги заменя. Той осигурява на Съюза необходимата законова рамка и инструменти, за да отговори на бъдещите предизвикателства и на исканията на гражданите.

1.                 По-демократична и прозрачна Европа, със засилена роля на Европейския парламент и националните парламенти, повече възможности мнението на гражданите да бъде чуто и по-ясна представа кой какво прави на европейско и национално равнище.

.......................................

ІІ. Приоритети на външната политика

 

Терминът „приоритет” произхожда от латинската дума prior – пръв, най-стар и служи за обозначаване на хронологичната последователност в осъществяването на дадена дейност.

Министерството на външните работи посочва като основни приоритети на външната политика на Република България следните четири:

·          Политика на укрепване на мира и глобалната сигурност

·          Активна роля в евроинтеграционите процеси

·          Политика на България в ЮИЕ и Черноморския регион

·          Осигуряване и поддържане на ефективна Дипломатическа служба

Членството на България в Европейския съюз създава нови възможности за утвърждаване на ролята и авторитета на нашата страна в международната общност.

....................................................

Литература и източници

 

1.      Демидов, А.И., Мир политических ценностей, Правоведение, № 4, 1997.

2.      http://www.mfa.bg/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=5105&Itemid=319  – официален сайт на Министерство на външните работи

3.      http://www.bnr.bg – сайт на Българско Национално Радио

4.      Категория Общество, България и светът, Обретенова, Татяна, статия Шест стратегически приоритета във външната политика на новото българско правителство, 19 окт. 2009.

5.      http://www.bulgaria.be/pol_embassy.htm - сайт на Посолството на Република България в Кралство Белгия и Великото Херцогство Люксембург

6.      www.expert-bdd.com – е-издание на Българското Дипломатическо Дружество, Рубрика Геополитика, Найденов, Михаил, статия Инструменти на силата в политическите стратегии на малките държави в международната политика, 1 март 2007.

7.      http://www.razum.org/D_ivanov.htm - сп. Разум, Иванов, Димитър, статия Интереси или ценности, бр. 1, 2002.

8.      http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_bg.htm - Европа - е-Портал на Европейския съюз, Рубрика Европа в 21-ви век, Договор от Лисабон, Договорът накратко

.........................................

Темата е изготвена 12.2009 г.

 

Ключови думи:

външна политика – ценности и приоритети, принципи; Договор от Лисабон; ЕС


Търси за: външна политика ценности приоритети | принципи | Договор Лисабон

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Външна търговия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker