Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Външна търговия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


Курсова работа

Клаузи на външнотърговския договор – количество и качество на стоките

 

2010 г.
Съдържание

 

1. Количество на стоката. 3

2. Качество на стоката. 4

Използвана литература: 9

 


1. Количество на стоката

От голямо значение за външнотърговския договор са клаузите количество и качество на стоката.

Количеството може да се формулира и като самостоятелно условие със следните основни елементи: единица мярка за количеството, система за измерване, методи за определяне на количеството и др.

По отношение на количеството на търгуваната стока са налице следните проблеми:

1/ за единицата мярка за количеството на стоката –според вида на стоката най-често се посочват: тон или хил. тона, килограм, метър или хил. метра, кубически метри, литър или хил. литри и т.н. В зависимост от метричната система: дълъг тон, фунт, унция и т.н. – от английската система. В някои случаи в договора, който е съставен на английски или друг чужд език, единицата мярка се изписва пълно или съкратено обикновено на английски език. Например фунтът е „pound, или съкратено Ib. Много консумативни стоки могат да се търгуват в стандартни опаковки, като всяка една има еднакво тегло при допускане на незначителни отклонения. Това е егализирано тегло.

……………………………………

2. Качество на стоката

КАЧЕСТВО НА СТОКИТЕ – условието да се формулира прецизно и изчерпателно и да се изрази с минимални показатели. Целта е да се улесни приемането на стоките и да се ограничи възможността за неправилно тълкуване при възникване на спорове. Условието за качество може да се формулира с термини, които са възприети в международната практика или чрез цялостно описание характеристиките на стоката.

…………………………………………….

Използвана литература:

 

1.       „Външнотърговска политика и сделки” – Иван Илиев, Атанас Атанасов, Георги Маринов, Веселина Димитрова; издателство „Стено” гр. Варна 2002 г.

2.       „Външноикономическа дейност” – Проф. д-р ик. н. Георги Ст. Георгиев, Иван Гълъбов, Богомил Андонов; издателство „Апис” Ромил Колев гр. София 2000 г.

3.       pomagalo.com

………………………………………

Темата е изготвена 2010 г.

Темата съдържа само теория.

 

Ключови думи:

клаузи на външнотърговския договор – количество и качество на стоките, Качество “тел-кел” (telle-quelle), рандеман

 

 


Търси за: рандеман

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Външна търговия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker