Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Външна търговия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (39 лв)  37.05 лв Нова цена!


УНСС София

Курсова работа

Валутният пазар в началото на ХХІ век

Специалност: МИО

Предмет: Международни финанси

2008
СЪДЪРЖАНИЕ

 

Въведение. 3

Изложение на проблематиката. 7

1. Финансовата криза в САЩ... 7

2. Валутната криза в 21 век. Силното евро и слабия долар. 9

Използвана литература. 14

 


Въведение

 

Фактът, че днес финансовите пазари упражняват огромно влияние върху съвременния живот, не е новост. Въпреки, че често се говори за “Уолстрийт”, “пазара на облигациите” и “валутните пазари”, смисълът, който се влага в тези понятия, в редица случаи е остарял и неясен. Проблематиката се съпоставя с новите икономически реалности и достиженията на валутните пазари по отношение на възможности и начини за търговия, на средства и методи за анализ и прогнозиране, които в една или друга степен улесняват като цяло валутната търговия и въобще обмена.

Развитието на валутния пазар е неделимо от развитието на пазара като цяло. То предполага наличието на редица предпоставки и условия. Можем с оглед по-нататъшното разработване на темата да ги обособим в няколко направления на анализа, а именно:

- развитието на международните икономически връзки и превръщането им в редовни и трайни взаимоотношения между субектите от различните държави;

……………………….

Изложение на проблематиката

1. Финансовата криза в САЩ

Повече от година сътресенията на финансовия пазар държат света на тръни; след дълъг период на стабилност 2007 година стана повратна точка, която финансовите пазари ще помнят дълго.

Централните банки, надзорните органи и правителствата по целия свят отговориха на риска - и продължават да отговарят, за да възстановят колкото се може по-бързо стабилността и условията, блогоприятни за растежа.

Коренът на кризата бе широко разпространеното подценяване на риска. инансовите оператори недооцениха количеството на риска, което бяха поели.

През 2006 и началото на 2007 г. някои политици - вече са започнали да говорят, че пазарните участници трябва да се подготвят за сериозна корекция.

До средата на 2007 г. в банковия свят цареше моделът „създавай и разпределяй”. Това означава, че има разделение между тези, които държат кредитния риск и тези, които го надзирават и управляват.

……………………………

2. Валутната криза в 21 век. Силното евро и слабия долар.

Ако човек се вслуша в коментарите и анализите на знайни и незнайни икономисти направени през последните няколко месеца ще си каже, че доларът е на смъртно легло и скоро ще изчезне като световна валута. Анализаторите окачествяваха тези коментари като съвсем резонни, предвид вихрещата се финансова криза в САЩ и обезценяването на долара. Говореше се дори, че в рамките на няколко месеца всички централни банки по света ще превалутират резервите си от долари в евро и така ще отнемат привилегията на САЩ да печатат световната резервна валута.

Тези анализи са силно преувеличени, защото се основават на модел за световни валутни резерви, който е неприложим през 21 век. Основната идея на модела е че всички участници на пазара се опитват да използват същата валута като колегите си, тъй като с това се улеснява търговията и връзката между бизнеса от различни географски ширини.

……………………………………………

Използвана литература

 

1.      www.dir.bgcon.bg  - икономически портал;

2.       www.uni-svishtov.bg/intranet/confer/finance 2000/ - конференция; мнения

3.       www.digesta.bg - Българско правен портал – закони, поправки, мнения и коментари;

4.      www.nsi.bg - статистически данни и графики за периода 1997-2004г.

5.      www.government.bg  - същност на капиталовия пазар в контекста на регулирането от Министерството на финансите

6.      www.ced.bg and www.ced.bg/bg/projects 16/research.html – икономически портал; макроикономическа информация и показатели; статистически данни

7.      www.nsi/News/.html - статистически данни и таблици

8.      www.brokers-group.bg

……………………………………

Темата е изготвена 2008 г.

 

Ключови думи:

валутен пазар – монетарен, капиталов; финансова и валутна криза; валутна търговия; МВФ


Търси за: валутен пазар монетарен | капиталов | финансова валутна криза | валутна търговия | МВФ

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Външна търговия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (39 лв)  37.05 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker