Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Външна търговия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (50 лв)  45.00 лв Нова цена!


Икономически университет – Варна

 

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

По Международни икономически отнопения

 

На тема:

Тенденции и особености в развитието на външната търговия на България в последните 10 години (1998-2008 г.) с тютюневи изделия

 

 

 

 

Специалност: МИО

 

 

 

2009 г.


Съдържание:

 

1. Състояние на производството, вноса и износа на тютюн в България за периода 1999-2004 г. 3

1.1. Внос-износ на тютюн за 1999 г. 3

1.2. Внос-износ на тютюн за 2000 г. 3

1.3. Внос-износ на тютюн за 2001 г. 4

1.4. Внос-износ на тютюн за 2002 г. 7

1.5. Внос-износ на тютюн за 2003 г. 7

1.6. Внос-износ на тютюн за 2004 г. 9

2. Внос-износ на тютюн за 2005 г. 9

2.1. Износ 2005 г. 9

2.2. Внос 2005 г. 10

3. Внос-износ на тютюн за 2006 г. 11

3.1. Внос 2006 г. 12

3.2. Износ 2006 г. 12

4. Внос-износ на тютюн за 2007 г. 13

5. Курс на щатския долар и минимални изкупни цени. 13

6. Ефекти от присъединяването на Република България към Европейския съюз върху дейността на Група Булгартабак. 14

7. Основни рискове и фактори, свързани с реализацията на тютюни. 15

8. Предложения за подобряване сектора на производство и износ на тютюн в България  16

Използвана литература. 19

 


1. Състояние на производството, вноса и износа на тютюн в България за периода 1999-2004 г.

 

Тютюнопроизводството е типично за нашата страна. За неговото развитие благоприятстват почвено-климатичните условия, богатия производствен опит на населението, развитието на агробиологичната наука, развитата промишленост за тютюневи изделия и др. Тази култура е твърде чувствителна към екологичните условия, под чийто влияние изменя своя строеж, развитие и съдържание.

 

 

1.1. Внос-износ на тютюн за 1999 г.

 

През 1999 г. в страната са внесени 7 461 тона тютюн, 80% от които са едролистни. От тютюн "Виржиния" са доставени 4 232 т, а страните, от които са внесени, са Зимбабве (1 879 т), Бразилия (1 394 т), Индия (662 т) и Китай (201 т).

През 1999 г. са изнесени 25 004 тона тютюн, от които 21 362 т Ориенталски и 37 тона "Виржиния". Страните, за които е осъществен износа на Ориенталски тютюн са САЩ (5 255 т), Руска федерация (2 730 т), Германия (3 329), Египет (3 069), Алжир (1 345), Швейцария и Турция (1 231) и др. Износът на едролистни тютюни е представен само от типа "Виржиния", доставен в Русия (20 т) и Румъния (17 т).

Количеството "Бърлей", внесено през 1999, е в размер на 1 729 т и е от страните познати на българските потребители на тютюн – Индия (464 т), Гърция (406 т), Бразилия (289 т), Куба (260 т) и Аржентина (177 т).

Квотата, предоставена ни за внос на тютюн в страните от ЕС за периода 1.07.1999 до 30.06.2000, е в размер на 7 200 тона. Усвоени са едва 50% от нея.

 

………………………

 

Износът на тютюн от страната през 2000 г. е в размер на 20 405 т. или с около 18% по-малко от предходната година. В сравнение с 1999 г. са намалели доставките на Ориенталски тютюн в САЩ, Германия, Швейцария, Холандия, Австрия, Турция и др. Независимо от възможностите за износ, кризата, засегнала международния пазар на тютюн, причинена от натрупаните излишъци, не позволи износа на големи количества. Ето защо през 2000 г. не е изнасян тютюн дори на традиционните ни пазари като Украйна, Молдова, Полша, Алжир.

Най-голямо количество Ориенталски тютюн през 2000 г. е изнесено в Египет (4 282 т), Русия (3 060 т), САЩ (2 717 т), Германия (1 335 т), Гърция (1300 т).

Вносът на тютюн в страната през 2000 г. е в размер на 11 398 тона, от които 6 195 тона "Виржиния", 1 902 тона "Бърлей", 186 тона Ориенталски и 3 115 тона тютюневи жили и отпадъци от тютюн.

 

………………………

 

3. Внос-износ на тютюн за 2006 г.

 

С реформата на Общата селскостопанска политика се въвежда единно плащане на стопанство или хектар, при което се отделят директните плащания от производството. По отношение на тютюна реформата ще влезе в сила от реколта 2006 г., като за периода 2006-2009 г. включително се предвижда задължително отделяне на директните плащания от производството от 40 до 60% (по избор на страната членка). От 2010 г. няма да има обвързване на директните плащания с размера на тютюнопроизводството и ще се прилага единно плащане на хектар или стопанство. България ще прилага схемата за единно плащане на хектар за периода 2007-2009 г. (с възможност за продължаване два пъти по една година), при която тютюнопроизводителите ще получават една и съща сума на хектар обработваема земя, както и останалите земеделски производители.

Световното производство на ориенталски тютюни от реколта 2006 г. се очаква да намалее с около 20% спрямо 2005 г. и да достигне 282.4 хил. т, се казва в анализа на Universal. През 2005 г. в света са били произведени 357 хил. т ориенталски тютюни. Срив се наблюдава и в производството на страните от Балканския регион, които преди две години са отчитали значителни добиви.

 

……………………….

 

Основните рискове, свързани с дейността по реализацията на манипулиран и ферментирал тютюн, както и факторите, които оказват влияние върху реализацията на тютюни са следните:

·                    Стесняване на кръга от големи и платежоспособни директни крайни купувачи на ориенталски тютюн в страните от ЕС, САЩ и Далечния Изток. На тези пазари са най-големите вносители на класически ориенталски тютюн. Експортират се основно ароматични тютюни от високо и средно качество от произходите Крумовград, Перущица, Изт. Балкан.

·                     Значителен търговски риск съществува при директни експортни продажби на пазарите в Русия, Украйна, Беларус, Молдова и др. Тези пазари се характеризират с ниско равнище на покупните цени, липса на ефективни гаранции за плащане при доставките, чести изменения в законодателството, непредвидими бюрократични изисквания към доставчиците и т.н. Наблюдава се трайна тенденция на покачване в търсенето на нискостойностни тютюни от различни произходи и ниското ценово равнище на покупните цени. За преодоляване на основния рисков фактор, свързан с плащането, Булгартабак използва на тези пазари посреднически фирми

 

…………………………

 

 


Използвана литература

 

1.       ЗАКОН за тютюна и тютюневите изделия- брой 101 от 30.11.1993, последно изменение бр. 70 от 10.08.2004;

2.       Правилник за прилагане на ЗТТИ- ПМС №3 от 21.02.1994, последно изменение ДВ бр. 71 от 13.08.2004;

3.       Наредба №23 за условията и реда за признаване на организации на тютюнопроизводители- ДВ №69 от 7.08.2001, последно изменение ДВ бр. 110 от 22.11.2002 г.

4.      http://www.europarl.europa.eu/news

5.      www.nsi.bg

6.      www.bia-bg.com/

7.      www.regal.bg/show.php

8.      www.mzgar.government.bg/eu/broshuri/

9.      www.mzgar.government.bg

 

 

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Темата съдържа таблици, графики, статистически данни, реални показатели за вноса и износа на тютюн за България за периода 1998-2008 г.

 

Ключови думи:

производство на тютюн, внос и износ на тютюн в България, минимални изкупни цени, присъединяване на България към ЕС, Група Булгартабак

 


Търси за: производство тютюн | внос износ тютюн България | минимални изкупни цени | присъединяване България към | Група Булгартабак

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Външна търговия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (50 лв)  45.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker