Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 7.00 лв


Въпрос за държавен изпит

 

на тема:

 

Кредитиране дейността на предприятието

 

 

            Банковата система, банките и банковите операции изпълняват изключително важна роля.  Тези институции мобилизират и превръщат в реално действащ капитал временно свободните парични средства на населението и фирмите. Банките са предприятия, които извършват операции на парично, кредитното и капиталовото посредничество и осъществяват най-сложните парични платежни отношения. По такъв начин заемат централно място между производството и потребление и създават феномена конкуренция.

            Днес банките предлагат пакет от много многостранни услуги на своите клиенти.

            а)  съхранение на ценности /трезори/

            б)  кредитно посредничество

            в) доверителна дейност – участват в съхранението и управлението на активи на фирми и физически лица

            г) електронно банкиране

            Функционирането на банките е регламентирано от закона за банките. Създаването им е в съответствие със търговския закон. Обикновено банката е акционерно дружество и осъществява дейността си само когато е получило лиценз от БНБ.

            ……………………………………………..

           

            Анализ на кредитоспособността – собствеността и финансовото състояние на предприятието, а последните три години е основата за изготвянето на предварителния анализ на кредитоспособността, който е необходим при представянето на предложението за проект.

           

 

 

 

Използвана литература

 

1. В. Шнайдер, К. Шванкхардт, Х. Вирт, Икономика на предприятието 1-ва част

2. В. Шнайдер, К. Шванкхардт, Х. Вирт, Икономика на предприятието 2-ра част

3. В. Шнайдер, К. Шванкхардт, Х. Вирт, Икономика на предприятието 3-та част

4. Никола Николов и Елена Маринова, Икономика

5. Икономика на индустриалната фирма

 

 

Темата е разработена 06. 01. 2010 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

видове банки, банкови операции, съхранение и управление на активи, анализ на кредитоспособността, електронно банкиране, действащ капитал, парични платежни отношения

 


Търси за: видове банки | банкови операции | съхранение управление активи | анализ кредитоспособността | електронно банкиране | действащ капитал | парични платежни отношения

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 7.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker