Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


Икономически университет

 

Катедра Финанси и кредит

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

По Теория на парите

 

 

 

На тема:

Кредитът и икономическата активност

 

Специалност Финанси

 

 

 

Варна, 2009 г.


СЪДЪРЖАНИЕ

 

1. Същност на кредита. 3

2. Същност на икономическата активност. 3

3. Банките и кредитирането. 4

3.1. Защо не кредитират банките?. 5

3.2. Страховете на банкерите. 6

3.3. БНБ и нейните мерки. 6

3.4. Достатъчно ли е това?. 7

3.5. Новите правила за провизиране. 7

4. БНБ очаква трудна година за икономиката. 8

5. Икономическата активност в България. 10

ЛИТЕРАТУРА.. 12

 


1. Същност на кредита

Кредитът е самостоятелна икономическа категория, отразяваща обективното съществуване и проявление на едно специфично икономическо явление с определено място и роля в пазарното стопанство. В основата на неговата същност е кредитното движение на стойността и свързаните с него взаимни отношения, както и израсналата на тяхната основа специфична банково-кредитна надстройка.

По своя характер и специфика кредитното движение на стойността се доближава до обикновената покупко-продажба.

Кредитът (кредитната сделка) обхваща два относително обособени един от друг във времето акта:

-         кредитно отчуждаване на стойността – кредитиране;

-         обратно връщане на стойността – издължаване.

Кредитът е генетично свързан с реализацията на обществения продукт. Той е преди всичко категория на обръщението, независимо че някои негови съвременни форми (банковият кредит) са свързани с разпределението и преразпределението на стойността и капитала.

Отношението, което възниква между кредитора и длъжника, съществува продължително във времето. То възниква от момента на продажба на кредит и се прекратява заедно с окончателното издължаване на дълга.

 

……………………………

 

Последните данни на БНБ недвусмислено показват, че банковото кредитиране е близо до точката на замръзване. Най-голямо забавяне има при фирмените кредити, където ръстът за декември е почти нулев. Те са нараснали с едва 33.6 млн. лева (достигайки 30.2 млрд. лева) срещу 1.26 млрд. лева месечен ръст година по-рано. При домакинствата сривът също е над 10 пъти.

През декември 2008 г. ръст има само при ипотечните кредити, докато при потребителските кредити има спад с 58 млн. лева.

Ако данните са тревожни сами по себе си, още по-тревожна е тенденцията – за пръв път трайно лошите кредити нарастват на годишна база изпреварващо спрямо ръста на кредитирането. Само за декември несъбираемите и просрочените вземания от фирмите се покачват с 13.4%, а при домакинствата скокът е над 6%. Все пак лошите кредити остават под приетата за санитарна граница (5% от всички отпуснати заеми).

Негативните ефекти от замрялата кредитна активност за реалната икономика са видими с просто око. Всички симптоми на кризата – свиване на поръчките, закриване на производства, съкращения на хора – са колкото функция на световната криза, толкова и на липсата на ликвидност.

 

………………………

 

С новите изменения в наредбата тези срокове ще бъдат променени съответно на 90 и 180 дни. Това означава, че банките и длъжниците им ще получат отсрочка от няколко месеца. Много често длъжниците имат проблем с обслужването на кредитите, защото самите те имат несъбрани вземания от техни клиенти. Промяната ще даде възможност на някои от длъжниците да намерят начин да си погасят кредита, без да се налага банките да им прибират обезпеченията.

Ефектът ще е по-голям за фирмите, отколкото за физическите лица. За един потребителски кредит няма голямо значение дали забавянето е 90 или 180 дни – щом клиентът не е плащал три месеца вноските си, едва ли ще го направи след това. Но за фирмите три месеца време са от значение – така те ще получат шанс да си преструктурират другите задължения и да си съберат своите вземания.

 

…………………………

 

За еврозоната ЕК очаква първи икономически спад от въвеждането на еврото преди десет години. Прогнозите са за свиване на БВП на 16-те държави от единното пространство с 1,9% през 2009 г. Това е далеч по-слабо от предишните прогнози за минимален икономически ръст от 0,1%. Прогнозата е доста по-песимистична и от очакванията на ЕЦБ за свиване на икономиката с 0,5%.

По оценки на анализатори 11 от страните в еврозоната ще отбележат икономически спад през настоящата година. Това ще доведе до ръст на безработицата и силно увеличаване на бюджетните дефицити в повечето от тях, като прогнозите са за надхвърляне на 3 на сто от БВП. Според очакванията на ЕК безработицата в еврозоната ще скочи до 9,3 на сто.

 

…………………………

 


ЛИТЕРАТУРА

 

1.      Радков, Р. и колектив, Пари и банково дело, Изд. Мартилен, София, 1998.

2.      Ръдърфорд, Доналд., Английско-български учебен речник по икономика, ИК Прозорец, 1997.

3.      Иванова, В.: БНБ очаква трудна година за икономиката, Електронно издание на в-к Дневник, 15.02.2009 г., http://dnevnik.bg/pazari/finansi/2009/02/15/675643_bnb_ochakva_trudna_godina_za_ikonomikata/.

4.      Михалев, И., Стоянов, Н.: Замръзването на кредита вещае рецесия, безработица и загуби за банките, Електронно издание на в-к Капитал, 30.01.2009 г., http://mobi.capital.bg/show.php?storyid=624379.

5.      Месечен бюлетин на ЕЦБ, 9.04.2009 г., http://www.ecb.int/pub/mb/editorials/2009/html/mb090409.bg.html.

6.      Месечен бюлетин на ЕЦБ, 14.05.2009 г., http://www.ecb.int/pub/mb/editorials/2009/html/mb090514.bg.html.

7.      БНБ: публикации (http://www.bnb.bg/Статистика/Лихвена_статистика/).

8.      Официален сайт на Правителството на Р България (http://government.bg).

9.      Investor.bg: ЕК: Силен спад на икономическата активност в България през 2009, 19.01.2009 г., http://www.investor.bg/?cat=5&id=74483.

 

 

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

кредит, икономическа активност, банки и кредитиране, БНБ, правила за провизиране, икономическа активност в България, обезпечаване на кредитите


Търси за: кредит | икономическа активност | банки кредитиране | БНБ | правила провизиране | икономическа активност България | обезпечаване кредитите

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Банки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker