Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Реклама >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 19.00 лв


Икономически университет - Варна

Курсова работа

По Рискове при рекламна и PR комуникация

Тема: Теория на игрите

01.2008 г.

Съдържание:

1. Теория на игрите 3

2. Класификация на игрите 4

3. Задача - Матрични игри от вида 2х2 - двамата играчи имат по 2 стратегии 5

Използвана литература: 7

Теория на игрите

Конфликт - всяко явление, в което участниците имат несъвпадащи интереси и разполагат с различни пътища за достигане на своите цели като несъвпадащи цели не означава, че те са противоположни.

Неопределеност - нито един от участниците в конфликта не знае предварително решенията на останалите участници.

Игра - математически модел за вземане на оптимални решения в условията на конфликт и неопределеност. Всеки математически модел в теория на игрите се нарича игра - стратегическа игра.

………………………………

Класификация на игрите

Според броя на играчите:

Според броя на стратегиите:

Според предварителната договореност между играчите:

…………………………………

Задача - Матрични игри от вида 2х2 - двамата играчи имат по 2 стратегии

На пазара на безалкохолни напитки две фирми-конкуренти - търговско предприятие „А” и търговско предприятие „В” планират своите рекламни кампании и очакваните печалби от тях.

………………………

Използвана литература:

  1.  Рискове при рекламни и PR комуникации, Д. Дочев
  2.  Математически методи в търговията, Д. Данчев
  3.  Интернет

..................................

Темата е изготвена 2008 година.

Темата включва задача.

Ключови думи:

теория на игрите, математически модел, стратегическа игра, конфликт и неопределеност


Търси за: теория игрите | конфликт неопределеност

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Реклама >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 19.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker