Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Реклама >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Курсова работа

Управление на риска в рекламната дейност

на принципа на рекламно-издателска къщаПерсонал КонсултООД

2007 г.

Съдържание

1. Обща характеристика на рекламно-издателска къщаПерсонал КонсултООД 3

2. Основни проблеми, възникващи при организиране на цялостната дейност 4

3. Основни насоки на работа на риск-мениджмънта. Цели и стратегия на звеното 5

5. Количествена и качествена оценка на степента на риск за фирмата от страна на външни и вътрешни фактори и промени 9

6. Контрол върху риска и рисковата експозиция във фирмата 9

7. Стратегически решения за управление на риска. Перспективи за преодоляване на загубите 9

9. Основни изводи и препоръки относно риск-мениджмънта в рекламно-издателска къщаПерсонал КонсултООД 12

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 14

 1.  Обща характеристика на рекламно-издателска къщаПерсонал КонсултООД

1. Създаване и основни цели на фирмата

Създадена е през 1994 г. с осем човека персонал; първоначалната цел е да се изгради база за разпространение на рекламни материали относно бъдещи семинари и продажба на специализирана нормативна и счетоводна литература; фирмата се занимава и с реклама на специализирана счетоводна литература.

2. Стратегия

Удовлетворяване нуждите на клиентите  във всички етапи на взаимното сътрудничество - извършване на методически прогнози и анализи, уведомяване клиентите относно новостите в законодателството и в областта на счетоводството; помощ в одита и счетоводството; сертифициране по стандартите за качество;

3. Основни области на дейност, осъществявани от фирмата

Организиране на бизнес-семинари с практическа насоченост в страната;

 •  Организиране на курсове-обучение по Национални и Международни счетоводни стандарти;
 •  Организиране на пътуващи семинари в страната и чужбина;
 •  Книгоиздателска и разпространителска дейност;
 •  Професионални консултации и фирмени маркетингови анализи;
 •  Издаване и разпространение на закони, нормативни актове и специализирана счетоводна литература;
 •  Финансов одит и сертифициране по ISO 9000-2000.

...................................................

6. Контрол върху риска и рисковата експозиция във фирмата

Рекламно-издателска къщаПерсонал КонсултООД определя справянето с риска като една от основните си компетенции. Контролът върху риска е съставна част от управленския процес. Това включва определяне,  измерване и справянето с риска (включва се както общия, така и специфичния за фирмата риск). Специална група определя рисковата ситуация на основата на локален и глобален риск. Отговорниците са информирани за резултатите от анализите. Контролиращата група в същото време гарантира, че процесите са спазени и остават ясни. Основната цел е  стратегическо ранно предупреждение2. Под това фирмата има предвид навременно разпознаване на промените в предприемачеството, социополитическата и технологичната обстановка, които влияят върху нейната дейност в положителна или негативна степен. Чрез ефикасността на тази стратегия, фирмата е отговорна за осигуряването на ранни предупреждения в различни области: развитие, контрол на риска и икономическо проучване, управление на риска и други.

7. Стратегически решения за управление на риска. Перспективи за преодоляване на загубите

Стратегически решения за управление на риска могат да се обособят в следните насоки на работа:

...................................................

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 1.  “Управление на риска и вземане на решения в икономиката и териториалните системи- Доц. Д-р Параскева Димитрова и Доц. Д-р Лиляна Василева - 1-ва и 2-ра част.
 2.  Каменов, К.Малкият бизнес. Велико Търново, С., 1997г. изд. АБАГАР
 3.  Петров, Г.Основи на финансите на фирмата. С-я, УНСС, 1997г.
 4.  Тодоров, К.Бизнес стратегия на малката фирма. НБУ, 1996г
 5.  “Сборник 7 бизнес планове за малкия и среден бизнес”; Нова звезда, 1999г.
 6.  www.personalkonult.hit.bg

..............................................

Темата е писана 2007 г.

Ключови думи:

управление на риска рекламна дейност, рекламно-издателска къща, 

риск-мениджмънт, външни и вътрешни фактори

2 ВижСборник 7 бизнес планове за малкия и среден бизнес”; Нова звезда, 1999 г.


Търси за: управление риска рекламна дейност | риск мениджмънт | външни вътрешни фактори

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Реклама >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker