Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Реклама >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Икономически университет - Варна

КУРСОВА РАБОТА

По Технология на рекламата

На тема:

Разработване на рекламна кампания за въвеждане на Bacardi на пазара

Специалност Маркетинг

Октомври, 2007 г.


Съдържание:

1. Ситуационно-сегментационен анализ 3

1.1. Фирмен профил 3

1.2. Анализ на пазара 3

1.3. Анализ на микросредата: 3

1.3.1. Потребители 3

1.3.2. Дистрибутори 4

1.3.3. Конкуренти 4

1.4. Анализ на правната среда: 4

2. Анализ на вътрешната среда - SWOT АНАЛИЗ 5

3. Анализ на промоционалните възможности 6

3.1. Анализ на фирмените рекламни стратегии 6

3.2. Анализ на конкурентните рекламни стратегии 6

3.3. Анализ на възможностите 7

4. Разработване на рекламна стратегия 8

5. Творчески стратегии 9

5.1. Творчески подход: 9

5.2. Творчески стратегии 9


……………………………………….

1.1. Фирмен профил

…………………………….

3.2. Анализ на конкурентните рекламни стратегии

И двата основни конкурента на Bacardi - Havana Club и Malibu - имат широко застъпени рекламни кампании в Интернет и в печатните медии. Телевизионна реклама нямат.


Темата е изготвена Октомври 2007 г.

Темата не съдържа графики и картинки.

Темата не съдържа списък с използвана литература, защото е авторска.

Ключови думи:

Bacardi, ситуационно-сегментационен анализ, фирмен профил, анализ на пазара, анализ на микросредата, потребители, дистрибутори, конкуренти, анализ на вътрешната среда, swot, промоционални възможности, рекламни стратегии, творчески стратегии


Търси за: фирмен профил | анализ пазара | анализ микросредата | дистрибутори | конкуренти | анализ вътрешната среда | swot | промоционални възможности | рекламни стратегии | творчески стратегии

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Реклама >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker