Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Реклама >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


Икономически университет - Варна

КУРСОВА РАБОТА

По Технология на рекламата

На тема:

Разработване на рекламна кампания за въвеждане на Holsten на пазара

Специалност Маркетинг

Октомври, 2007 г.


Съдържание:

1. Ситуационно-сегментационен анализ 3

1.1. Фирмен профил 3

1.2. Анализ на пазара 3

1.3. Анализ на микросредата 3

1.3.1 Потребители 3

1.3.2. Дистрибутори 4

1.3.3. Конкуренти 4

1.4. Анализ на правната среда 4

2. Анализ на вътрешната среда - SWOT АНАЛИЗ 4

3. Анализ на промоционалните възможности 5

3.1. Анализ на фирмените рекламни стратегии 5

3.2. Анализ на конкурентните рекламни стратегии 5

3.3. Анализ на възможностите 6

4. Разработване на рекламна стратегия 6

5. Творческа стратегия 7

5.1. Творчески подход 7

5.2. Творчески стратегии 7


……………………………………

1.1. Фирмен профил

……………………….

Силни страни

Слаби страни

………………………………..

3.3. Анализ на възможностите


Темата е изготвена Октомври 2007 г.

Темата не съдържа графики и картинки.

Темата не съдържа списък с използвана литература, защото е авторска.

Ключови думи:

Holsten, ситуационно-сегментационен анализ, фирмен профил, анализ на пазара, анализ на микросредата, потребители, дистрибутори, конкуренти, анализ на вътрешната среда, swot, промоционални възможности, рекламни стратегии, творчески стратегии


Търси за: ситуационно сегментационен анализ | фирмен профил | анализ пазара | анализ микросредата | дистрибутори | конкуренти | анализ вътрешната среда | swot | промоционални възможности | рекламни стратегии | творчески стратегии

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Реклама >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker