Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Реклама >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Икономически университет - Варна

КУРСОВА РАБОТА

По Технология на рекламата

На тема:

Разработване на рекламна кампания за въвеждане на Surecheck на пазара

Специалност Маркетинг

Октомври, 2007 г.


Съдържание:

1. Ситуационно-сегментационен анализ 3

1.1. Фирмен профил 3

1.2. Анализ на пазара 3

1.3. Анализ на правната среда 3

2. Анализ на микросредата 3

2.1. Потребители 4

2.2. Дистрибутори 4

2.3. Конкуренти 4

3. Анализ на вътрешната среда - SWOT АНАЛИЗ 4

4. Анализ на промоционалните възможности 5

4.1. Анализ на фирмените рекламни стратегии 5

4.2. Анализ на конкурентните рекламни стратегии 6

5. Анализ на възможностите 6

6. Разработване на рекламна стратегия 7

7. Творчески стратегии 8

7.1. Творчески подход 8

7.2. Творчески стратегии 9


…………………………………………

1.1. Фирмен профил

1.2. Анализ на пазара

……………………………..

6. Разработване на рекламна стратегия

 1.  Предмет на рекламата: тест за бременност Surecheck.
 2.  Целева аудитория: Разнообразна целева аудитория - човек винаги може да се окаже таргет на тест за бременност.
 3.  Главна цел на рекламната кампания: запознаване с търговската марка Surecheck и утвърждаване на имидж и лидерски позиции на пазара.
 4.  Подцел на рекламната кампания: изграждане на положителни нагласи на потребителите по отношение на новия продукт.
 5.  Целта на фирмата 2 седмици след началото на кампанията:
  1.  70% от потенциалните потребители да са я видели
  2.  65% от потенциалните потребители да са я запомнили
 6.  Целта на рекламната кампания след края й е:
  1.  90% от потенциалните потребители да са я видели
  2.  88% от потенциалните потребители да познават продукта
  3.  70% от потенциалните потребители да имат намерение да купят
  4.  65% от потенциалните потребители да купят
  5.  65% от потребителите да са лоялни към новата марка


Темата е изготвена Октомври 2007 г.

Темата не съдържа графики и картинки.

Темата не съдържа списък с използвана литература, защото е авторска.

Ключови думи:

Surecheck, ситуационно-сегментационен анализ, фирмен профил, анализ на пазара, анализ на микросредата, потребители, дистрибутори, конкуренти, анализ на вътрешната среда, swot, промоционални възможности, рекламни стратегии, творчески стратегии


Търси за: ситуационно сегментационен анализ | фирмен профил | анализ пазара | анализ микросредата | дистрибутори | конкуренти | анализ вътрешната среда | swot | промоционални възможности | рекламни стратегии | творчески стратегии

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Реклама >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker