Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Реклама >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

 

 

 

 

КУРСОВА  РАБОТА

 

на тема:

 

Рекламна политика на  “ДЕНИТО  ООД – Бургас”

 

 

 

 

 

2008

 

 

Съдържание:

 

1. Характеристика на фирмата. 3

Кенар в цифри. 5

2. Стратегия на “Денито” ООД.. 8

3.  Рекламна кампания на “Денито” ООД по отношение на  нови продукти  9

ПРОЕКТ ЗА ТЕЛЕВИЗИОНЕН КЛИП НА НОВАТА РИБНА САЛАТА.. 15

ПРОЕКТ ЗА РАДИОСПОТ.. 15

БЮДЖЕТ НА ПЛАНИРАНАТА РЕКЛАМА.. 15

4. Цели на рекламната политика на “Денито” ООД.. 17

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА: 18

 

 

 

1. Характеристика на фирмата

 

“ДЕНИТО ООД – Бургас” е водеща българска компания с 15-годишна история в производството и дистрибуцията на салати, майонеза и разбит хайвер.

Фирмата се стреми непрекъснато да разширява своята дейност и да предлага продукти отговарящи на високите изисквания на своите клиенти. През годините фирма ДЕНИТО се е доказала с високо качество на своята продукция, оригиналност на рецептите и превъзходен вкус.

 Фабриката произвежда над 20 вида салати, майонеза и хайвер в различни разфасовки. Мотото на фирмата е “Животът е вкусен”.

 Визията на екипа на ДЕНИТО е насочена към идеята фирмата да e лидер в производството на готови  салати.

 Мисията е задоволяване на клиентите с висококачествени продукти, според потребностите и вкусовете.

 Целта е да направим ДЕНИТО предпочитаната марка,  която да отговаря на всички изисквания и нужди на клиентите.

 Най-сигурната гаранция  за бъдещия просперитет на ДЕНИТО са непрекъснатият стремеж за развитие, поддържане на високото качество на предлаганите продукти и най-вече всеотдайността на екипа от професионалисти, които се грижат за произвежданата продукция.

 Днес фирма ДЕНИТО разполага със съвременно оборудвана  високотехнологична база, лаборатория за контрол на качеството на суровините и на готовата продукция, собствен транспорт и мрежа от дистрибутори.

Организацията на работата позволява между производството и доставката на продукцията до търговската мрежа да минат само няколко часа, което дава възможност тя да достига до клиентите винаги свеж и в отлично състояние, независимо от разстоянието.

 Благодарение на натрупания опит и лоялността си към клиентите  ДЕНИТО е символ за качество, престиж и изискан вкус. Салати “ДЕНИТО” са за всички, които желаят да имат нещо вкусно на трапезата си. 

 Руска салата, Млечна салата, Пиле с гъбиЕвропа, ТиквичкиБял боб, Картофена с яйца, Кьопоолу, Печени чушки с чесънБоб с лютеница, Зеле с царевица, Пикантна, Картофи с лук, МексиканскаСпециална млечна, Апетитка, Лютеница домашнаКатък, Унгарска салата, Свежи салати, Лозови сармички, Баварска салата,Тиквички пържени с чесън. Салатите се предлагат в разнообразни разфасовки от 180, 250, 350, 500 и 1000 гр., за да отговарят на нуждите на разнообразната маса потребители.

...........................................................

 

2. Стратегия на “Денито” ООД

 

Стратегията на реклама на “Денито” ООД може и трябва да се разглежда от две страни. От едната страна трябва да се анализира рекламната стратегия на самата телевизия по отношение рекламен бюджет, цена на съответните рекламни типове и видове, цялостната ценова стратегия, продуктов и времеви анализ на потребителите с цел на тази база да се определят и възможните групи рекламиращи фирми и отделните тематики (например в кулинарно предаване е за предпочитане да се рекламират повече хранителни продукти и т.н.). Определя се и вида на рекламата, като това често става възможно чрез преговори на фирмата-рекламодател и маркетинговите консултанти на съответната телевизия[1].

Медийната политика на салати “Денито” е изградена спрямо основните цели и задачи на компанията, както и с цел създаването на ефективна маркетингова стратегия на работа. Тя включва различни аспекти на маркетингова и комуникационна реклама с обществото, като различните направление на рекламната й кампания могат да се обособят в следните направления:

·                     Връзки с обществеността;

·                     Радио и телевизионна реклама;

·                     Социална реклама;

·                     Нестандартна външна реклама;

·                     Електронна реклама;

·                     Социална реклама;

·                     Рекламни промоции, презентации, игри и награди;

·                     Национална и международна реклама;

·                     Реклама на нови продукти и стандартна поддържаща реклама и т.н.

Относно рекламната кампания, по отношение въвеждането на нов продукт на пазара освен законовите рамки са съблюдавани и рекламните константи на фирмата рекламодател задължителни за всеки един пазар. Такива са както знак, шрифт, цветове и др. така и позволените и непозволените медии.

................................................................

.

4. Цели на рекламната политика на “Денито” ООД

 

Основните цели в рекламната политика по отношение новия продукт с марката “Денито” – рибна салата с риба тон, преследват чрез маркетинговите (и като цяло производствени и продуктови) дейности са:

-    да се подпомогне представянето на нови продукти на фирмата на пазара;

-    да се възстанови интереса на потребителите към определени продукти;

-    да се окаже влияние върху определени целеви групи;

-    да се възстанови загубения имидж на фирмата или продукта;

-    да се изгради благоприятен фирмен имидж.

За постигането на тези цели могат да се използват различни механизми и средства за въздействие - пресконференции, брифинги, научни сесии, симпозиуми, изложби, ревюта, печатни издания, годишни отчети, организиране на делови срещи, коктейли, благотворителност и други. Всичко това в пряка степен се свързва с изграждането на имиджа на “Денито” ООД, с медийното й присъствие, с лоялността на клиентите към търговската марка, както и с публичния образ, който си изгражда чрез своите действия.

В условията на жестока конкурентна борба особено внимание заслужава всяка представителна и публична дейност на компанията. Тази публична дейност предимно се свързва с функциите и задачите на Връзките с обществеността по отношение на заобикалящата фирмата среда. По отношение на «Денито» ООД, осъществяването на нейните връзки с обществеността протичат по сходен начин и това до известна степен се оправдава от нейната й цели, стратегия и начин за постигането им. Публичността и изграждането на положителен корпоративен имидж се свързва с установените общи правила на компанията по отношение връзките им с клиентите, с доставчиците  и дистрибуторите, с обществото като цяло и с медийните си партньори. Често се употребява израза «Политика на фирмата», а това е и основното, което в дадения случай обобщава функциите по отношение търговските връзки на компанията. И двете имат еднакво изграден принцип на промоционалност и дистрибуция, независимо къде се разпространяват, и двете компании имат еднакъв стереотип на ценова стратегия, както и на задължителните изисквания по отношение «позиционирането» на продуктите им в търговските вериги, ресторантите, заведенията и т. н за директна консумация от страна на потребителите.

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

 

1.                       Аврамов, В. Комуникационна политика на фирмата. С., Сиела, 2001;

2.                       Джоанис, А. Творческият процес в рекламата. С.; 1992;

3.                       Доганов, Д.; П. Палфи. Рекламата каквато е (трето издание). В.; 1995;

4.                       Илиева, Л. Модерната реклама; С.; изд. “Тилия”; 1996;

5.                       Данни, предоставени от маркетинговия отдел на фирмата за периода 2005-2006г.

 

 

Темата е изготвена 2008 г.

Съдържа две таблици

 

Ключови думи:

“ДЕНИТО ООД – Бургас” – дейност, рекламна политика, продукция, конкуренти, инвестиционна политика, маркетингово планиране, дистрибуция, телевизионна реклама, рекламен бюджет, стратегия, фирмени цели

 

 

 

 

 

 [1] От друга страна трябва да се разглежда и рекламната стратегия на съответната рекламираща в телевизията фирма. Тя определя определен бюджет за реклама и промоции, който бюджет трябва да се съчетае по най-добрият и ефикасен начин в съответната телевизия, като се намери приемливо равнище на ефективност от използваните рекламни средства (рекламни игри, съчетание с реклама и промоция, анкети, рекламен филм или клип, епизодичност и серийност на самата реклама – в зависимост от определения рекламен бюджет на самата фирма, както и от целите, които се стреми да постигне тя самата с определения вид реклама – съобщителни, корективни, провокативни и т.н.). Търси се в повечето случаи успешна комбинация между целите на фирмата и нейния рекламен бюджет и целите на телевизията и възможностите, които тя може да предложи на своя клиент с цел да се постигне максимален ефект при такъв определен рекламен бюджет.

 


Търси за: рекламна политика | продукция | конкуренти | инвестиционна политика | маркетингово планиране | дистрибуция | телевизионна реклама | рекламен бюджет | фирмени цели

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Реклама >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker