Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Реклама >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


Курсова работа

Рекламна кампания на уиски "Passport Scotch"

на фирма “Seagram”

2008 г.


Съдържание

 

І. ВЪВЕДЕНИЕ. 3

ІІ. ЦЕЛИ НА РЕКЛАМНАТА КАМПАНИЯ НА УИСКИ "Passport Scotch"  3

ІІІ. СТРАТЕГИЯ НА РЕКЛАМНАТА КАМПАНИЯ НА "Passport Scotch". 3

ІV. ПРОМОЦИЯ ЗА ЗАТВЪРЖДАВАНЕ НА УИСКИ “Passport Scotch” НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР. 4

V. ТАКТИКА НА РЕКЛАМНАТА КАМПАНИЯ НА УИСКИ "Passport Scotch"  5

VІ. ПРОЕКТ ЗА ТЕЛЕВИЗИОНЕН КЛИП.. 9

VІІ. ПРОЕКТ ЗА РАДИОСПОТ. 9

VІІІ. БЮДЖЕТ НА ПЛАНИРАНАТА РЕКЛАМА. 9

Използвана литература: 12

 


І. ВЪВЕДЕНИЕ

Новата рекламна кампания има за задача да затвърди продукта "Passport Scotch" на българския пазар и да утвърди лидерската позиция на фирма "Seagram" сред основните участници, предлагащи качествени високо алкохолни напитки. Основната цел на кампанията е затвърждаване на позитивния имидж на фирмата чрез масирана рекламна кампания с използване на всички канали за комуникация, като се цели да се създаде вярност към фирмата и марката и стимулират покупките на предлаганите продукти. За да продължат добрите продажби постигнати през годините на фирмата "Seagram" има нужда от нова и задълбочена рекламна кампания за най новият продукт на фирмата.

ІІ. ЦЕЛИ НА РЕКЛАМНАТА КАМПАНИЯ НА УИСКИ "Passport Scotch"

Целите на рекламната кампания могат да се разделят на бизнес и рекламни. Бизнес целите на една рекламна кампания са основата на успешно определяне на насоките както на самата кампания, така и на развитието на фирмата в периода на промоцията. Бизнес целите се определят от рекламната кампания съвместно с маркетинговия отдел на фирмата. За разлика от тях рекламните цели са преди всичко в компетенциите на рекламната кампания, но се съгласуват с рекламния отдел на фирмата.

Рекламни цели:

* Популяризиране на марката уиски "Passport Scotch" и идентифицирането и с фирмата "Seagram"

*Да се продължи процеса на изграждане лоялни клиенти към марката "Passport Scotch" и на фирмата"Seagram

..........................................................

ІV. ПРОМОЦИЯ ЗА ЗАТВЪРЖДАВАНЕ НА УИСКИ “Passport Scotch” НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР

От 10 април 2008 година ще стартира рекламната кампания по електронните медии - телевизия и радио В началото ще се излъчва 25 секунден спот, който ще бъде основния за кампанията, през следващите месеци ще бъдат излъчвани напомнящи клипове с времетраене 5 -10-и спонсорски заставки.

*  През месец април е предвидено да се започне със слотове по телевизията и радиото, които ще послужат за припомняне на потребителя за марката. Преди началото на кампанията се предвижда събирането на журналисти и използването им за "РR" страници.

*   Месец Май - Стартира външната реклама "Билбордове" транспортна реклама вън и вътре в превозните средства

......................................

VІ. ПРОЕКТ ЗА ТЕЛЕВИЗИОНЕН КЛИП

Телевизионният клип на "Passport Scotch", както и клиповете на повечето чуждестранни компании в България, се изготвят в страната, където е централата на фирмата (за Seagram Канада). Това означава, че за да се постигне съгласие кой клип в коя страна да бъде излъчен, се минава по няколко стандартизирани процедури за всеки един клип, на всеки продукт. Те включват:

1.              Изработване на пълен и съкратен вариант.

2.              Изработване на онагледени на хартия сценарии.

3.              Изпращане в страната, в която ще бъде излъчено.

.....................................................

Използвана литература:

 

1.      Аврамов, В. Комуникационна политика на фирмата. С., Сиела, 2001;

2.      Гайтанджиев, Х. “Езикът на рекламата – графика и текст” - издание на Факултета по журналистика и масови комуникации, София, 1993 г

3.      Джоанис, А. Творческият процес в рекламата. С.; 1992

4.      Данни от сайта на фирмата.

.........................................................

Темата е изготвена 2008 г.

Рекламната кампания е предвидена за 2008 г.

 

Ключови думи:

рекламна кампания – цел, стратегия и тактика; уиски "Passport Scotch"; фирма “Seagram”; промоция; телевизионен клип, бюджет

 


Търси за: рекламна кампания цел | стратегия тактика | фирма Seagram | промоция | телевизионен клип | бюджет

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Реклама >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker