Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Борсови пазари >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 10.00 лв


 

 

 

 

Казус

 

по

Финансови посредници и пазари

 

 

 

 

 

 

2006

 

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

                                         

1. УВОД.. 2

2. ПАЗАР НА ДЯЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ /АКЦИИ/ 3

3. ВТОРИЧЕН ПАЗАР НА ДЯЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ.. 5

4. ЦЕНИ И ДОХОДНОСТ НА АКЦИИТЕ.. 7

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.. 9

 

 

 

 

 

1. УВОД

 

              Един от пазарите в пазарната икономика е финансовия пазар. Неговото изучаване представлява интерес за всеки икономист.

              Прочитането на разнообразна литература относно финансовите пазари ще доведе до обогатяване на познанията на всеки, а някой след този процес може да реши да се занимава с дейност свързана конкретно с тези пазари. Именно това е едно от предизвикателствата на пазарната икономика.

              В нашата страна се проведе масова приватизация на предприятия. Много хора притежават дялови инструменти, но не знаят как да ги използват най - добре. Ето защо е хубаво специалистите да проведат няколко обществени дебата по медиите и да разяснят на обикновения българин какво има в ръцете си и за какво може да му послужат неговите акции.

            ……………………………………………

 

 

3. ВТОРИЧЕН ПАЗАР НА  ДЯЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ

 

Вторичният пазар на акции обхваща покупко-продажбата на вече емитирани и намерили своя пръв притежател акции. Условно този пазар се разпределя на два сектора:

-         борсов пазар, на който акциите се търгуват на специално предназначени за тази цел места, наречени фондови борси, където се установява пряк контакт между потенциалните купувачи и продавачи или между техни представители.

-         извънборсов пазар, наречен "пазар на гише", който включва покупко-продажбата на акции извън фондовите борси.

              Фондовата борса е институция, която извършва покупко-продажбата на ценни книжа. Тя води своето начало от края на ХVI и началото на ХVII век, когато е била създадена първата фондова борса в Амстердам.

…………………………………………

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

           

            В нашата страна търговията с акции се разви през последните години, тъй като в началото на прехода към пазарна икономика не бе възможно това.

              В днешното динамично време тези икономисти, които са добре подготвени в областта на финансовите пазари могат да направят добри сделки, с които да спечелят както самите те, така и страната като цяло. В нашата страна се оформи вече добра фондова борса, на която може всеки интересуващ се да получи необходимата информация и да участва на финансовите пазари.

              Банките, като активен участник в икономическия живот също дават необходимата информация за това. Важното е да си добре подготвен за да можеш да разбереш и анализираш необходимата информация. Само по този начин можеш да направиш най-правилния избор за своите вложения.

 

 

ИЗПОЛЗВАНА  ЛИТЕРАТУРА

 

1.                        Велев Т. "Ценни книжа и фондови борси" С., 1996 г.

2.                        Петкова, И. "Сделки с ценни книжа или как да ги купуваме или продаваме изгодно"

3.                        Ценни книжа, фондови борси и инвестиционни дружества С., 1995 година.

4.                        Адамов В.,"Инвестиции в ценни книжа" Св. 1994 година.

5.                        Бюлетини на ДСК, Пощенска банка, ОББ.

 

 

 

 

Казусът е изготвен 2006 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

финансов пазар, посредници, ценни книжа, дялови инструменти, вторичен пазар, доходност на акциите, цени, сделки, фондова борса, текуща доходност, дивиденти


Търси за: финансов пазар | посредници | ценни книжа | дялови инструменти | вторичен пазар | доходност акциите | цени | фондова борса | текуща доходност | дивиденти

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Борсови пазари >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 10.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker