Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Борсови пазари >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

 

 

 

КУРСОВA РАБОТА

 

 

По Финансови пазари и инструменти

 

 

На тема:

Пазарът на злато

 

 

 

 

Специалност: Бизнес администрация

 

 

 

 

гр. София, 2006 г


Съдържание:

 

1. Увод. 3

2. Историческо развитие на пазара на злато. 3

2.1. Световна история. 3

2.2. В България – исторически преглед. 6

3. Съвременно състояние на пазара на злато. 8

3.1. Световни стандарти.. 8

3.2. Лондонската асоциация на търговците на благородни метали.. 9

3.3. Фактори, влияещи на пазара на злато. 11

3.3.1. Общоикономически фактори. 11

3.3.2. Стокови пазари. 12

3.3.3. Политически събития. 12

Използвани информационни източници. 14

 


1. Увод

 

Основната цел на курсовата работа е систематизация на информация за пазара на злато – както в Световен мащаб, така и в България. Като по този начин се обуславят няколко основни задачи:

-                    да се направи кратък исторически преглед;

-                    да се опишат някои от основните стандарти, свързани с търговия на злато;

-                    да се разгледат основните фактори,променящи цената на златото.

 

………………………………………

 

До 1977 г. Федералният Резерв на САЩ е гарантирал опцията да обменя, при поискване от страна на чуждестранни инвестиции, техните долари в злато по определена от него цена (това е т. нар. “златен доларов стандарт”).

Отначало тази цена е фиксирана на 35 щ.д. за унция. Но тъй като, правителствените разходи на САЩ силно балонират през 60-те, инфлацията принуждава Федералния Резерв да повишава цената на златото до над 40 щ.д. през 1970 г.

В последствие все повече и повече чуждестранни институции депозират искания за упражняване опцията за обмяна на техните долари в злато и това се превръща в заплаха да се пресуши целият национален резерв на САЩ. Затова през 1972 г. се въвеждат плаващите валутни курсове, с което официално се отменя връзката на долара със златото и се изоставя USD златния стандарт.

 

…………………………………………

 

3.1. Световни стандарти

За хиляди години, хората приемат златото като пазител на стойността и средството за предпазване от обезценяване от паричната единица в обръщение. Размяната му срещу други стоки и услуги, а впоследствие и срещу емитирани хартиени пари обуславя необходимостта от приемане на общовалидна система за измерване и определяне на тегла - еталони, с която да го превърне в измерител и общ еквивалент на стойността.

В различни етапи от световната история големите градове, обособили се като самостоятелни търговски центрове, приемат свои, уникални еталони за злато, в зависимост от нрави, традиции и практически нужди.

Например Далечният изток измерва златото си в таел (стара китайска мярка за тегло), Близкият изток приема една тола (мярка за тегло) като единица мярка за стойността.

Постепенно назрява необходимостта да се създаде и разпространи единна мярка, която да бъде приемлива от всички, независимо от географската точка. Така през ХІІ в., малкото панаирно градче Трой, или Троа дава своето име на мярката на златото – трой унция (Oz. troy), която впоследствие се превръща в универсалната мерна единица при международната търговия на златото.

 

…………………………………

 

3.3.2. Стокови пазари

На стоковите пазари основните движещи сили са търсенето (потреблението) и предлагането, подсилени от сезонни фактори. Наблюдава се интересна особеност. Докато при останалите стоки именно търсенето и предлагането определят равнището на цената, при златото изглежда, “благородството” на метала оказва своето влияние – цената е фактор за нивото на търсенето и предлагането. Вероятно причината се крие в това, че основното “свойство” на златото да запазва стойността се употребява, независимо от предложените количества.

Интересна връзка се наблюдава между цената на златото и цената на петрола. От една страна, петролът е в основата на всяка потребителска стока, пряко или косвено. Неговата цена се включва във всеки етап от производствения цикъл. В по-широк аспект, петролът също служи като средство за предпазване от инфлация и следователно избира същата посока на движение като златото. Нещо повече, цената на златото следи като “змийска опашка” тази на петрола.

 

………………………………

 


Използвани информационни източници

 

1.                 The Gold Institute, “Important dates in the history of gold”, The gold institute, 2002 (http://www.goldinstitute.org/history/)

2.                 The London Bullion Market Association, “FAQs on Trading Gold and Silver in London – the London gold & silver fixings”, The London Bullion Market Association (http://www.lbma.org.uk/london_faq_fixings.htm)

 

 

Темата е изготвена 2006 г.

Темата съдържа графики.

 

Ключови думи:

пазар на злато, Лондонска асоциация на търговците на благородни метали (London Bullion Market Association – LBMA), стокови пазари, фючърси и опции върху злато, Вашингтонско споразумение за злато (Washington Agreement on GoldWAG), Лондонски пазар, трой унция

 


Търси за: пазар злато | стокови пазари | Лондонски пазар

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Борсови пазари >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker