Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Русенски университет „Ангел Кънчев”

Факултет “Бизнес и мениджмънт”

Курсова работа

Разработване на бизнесплан за:

Създаване на фирма - „МедИн” ЕООД с предмет на дейност производство на мед и други продукти на медната промишленост, изкупуване на мед за преработка, търговска дейност в страната и в чужбина

 

ноември 2007 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ 3

1. Анализ на пазара 4

2. Избор на организационна форма 5

3. Цели на фирмата 6

4. Организация и ръководство 8

5. Развитие на производството 10

6. Маркитинг и реклама 12

7. Финансов отчет и анализ 14

8. Разкриване на потенциални рискове 17

ПРИЛОЖЕНИЯ 19

Използвана литература 24

ВЪВЕДЕНИЕ

Предметът на дейност на “ МедИн” ЕООД е производство на мед и други продукти на медната промишленост, изкупуване на мед за преработка, търговска дейност в страната и в чужбина.

Богатата медоносна растителност на българската земя, малкото индустриални замърсители, пословичното трудолюбие на българските пчелари, високата квалификация на нашите учени в пчеларския бранш, свободното движение на стоки и капитали в ЕС, това са основните предпоставки за избора на дейност на “МедИн” ЕООД.

    Общото впечатление е, че биологичното пчеларство в Европа е с голям потенциал и важна роля в него ще играят страните от югоизточната част, включително България. Целта на настоящия бизнес план е да се открие дружество което ще се занимава с производство на мед, и други продукти на медната промишленост, изкупуване на мед за преработка, търговска дейност в страната и в чужбина. Резултатите, които очакваме са с развитието си да станем един от пазарните лидери в бранша. Като  “МедИн” ще разчита напълно на качествената си продукция и лоялност към клиентите. Също и това, че “МедИн” ЕООД ще бъде един от пионерите в търговията с био мед в България. Това ще ускори доверието на хората към нашите продукти.

Нещо повече - капризният пазар на Обединена Европа трудно ще приеме конвенционалните храни от България, но е готов за биологична продукция от нашата страна - качествена и сертифицирана по биологичните стандарти.

    Това трябва да бъде и една от стратегическите задачи пред българските пчелари!

...................................................

Дългосрочни цели на фирма “МедИн”:

- Създаване на лидерска позиция в преработката на мед в България и завладяването на пазарен дял най-малко на 15% през следващите три години.

- Представяне на продукта, изграждане и поддържане на добър имидж на марката.

- Реализация на маркетинговата стратегия.

Краткосрочни цели на фирма “МедИн”

- Създаване на по-добри познания в областта на биопродуктите на управителя.

- Изграждане на контакти и лични отношения с управители и мениджъри на повечето български фирми занимаващи се с преработка и търговия с пчелен мед.

- Задоволяване на потребителското търсене и нуждите на клиентите. 

- Запознаване със законите и митническите особености в пчеларският сектор.  

............................................................

Развойната дейност на „МедИн” ЕООД ще преминава през следните етапи: осигуряване на окачествяването на изкупуваната продукция, събиране, превозване на продукцията, складиране, преработка, разфасовка в малки опаковки на част от продукцията, опаковка и доставка на клиентите. Подготовка на продукцията за износ на едро във варели по 300 кг и транспортирането й до съответните клиенти. Заплащане на производителите. Всичко това изисква, и отговорна работа.

“МедИн” ЕООД ще работи с производители от цялата страна, а също и с производители на биологичен пчелен мед.

За преработвателната ни дейност ще бъдат необходими машини и съоръжения за първична обработка на меда, машини и приспособления за отпечатване, задвижвани с електромотор центрофуги, автомати и полуавтомати за разфасоване, помещения за манипулиране и складиране, отговарящи на високите изисквания на ЕС.

Производствените мощности на фирмата са съсредоточени във фабриката, която се намира в с. Басарбово, Русе на прилежащата земя е с площ 1500 кв. м., а застроената площ на производствените сгради е от 700 кв. м.

Дружеството ще работи със съвременни технологии:

- линия за обработка  на натурален мед,

- линия за опаковане на продукцията в пакети и буркани, производство на австрийската фирма SIG Combibloc /

-  лаборатория за анализ на меда, която ще се интегрира през 2009 год.

Двете линии ще се внедрят  чрез лизингов договор.

Към предприятието ще се включва и складова база за готова продукция, склад за съхранение на меда.

...................................................

Използвана литература

1. http://www.mzgar.government.bg

2. http://www.samaritansbg.com

3. Папазов, К., Папазов, Е., Павлов, Д. - Планиране и прогнозиране

4. Захариев, В. - Финанси

..................................................

Темата е писана ноември 2007 г.

Темата съдържа таблици и приложения.

Ключови думи:

производство на мед, медна промишленост, пчелен мед, анализ на пазара, SWOT анализ, развитие на производството, изкупуване на мед за преработка, био мед, биологично пчеларствоТърси за: производство мед | пчелен мед | анализ пазара | SWOT анализ | развитие производството

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker