Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

 

 

БИЗНЕС   ПЛАН

 

 

за

 

Питейно заведение

 

 

2007

 

 

 

 

Съдържание:

 

1. Увод. 3

2. Обобщен план за действие. 3

3. Профил на обекта. 4

4. Собственост на компанията. 4

5. Описание на стопанската дейност. 5

6. Основни конкуренти. 6

7. Управление и служители. 6

8. Маркетинг стратегия. 8

9. Прогноза за продажбите. 9

10. Заключение. 9

 

 

 

 

 

 

1. Увод

 

              Всеки бизнес започва с някаква идея, която предприемачът по-късно трансформира в значима мисия. Формулирането на ефективна стратегия при един бизнес се базира на ясно дефинирана мисия, акуратна оценка на външната бизнес среда и реалистичен анализ на вътрешните възможности на компанията.

 

2. Обобщен план за действие

 

Основната цел на инвестиционния бизнес проект е създаване на елитен комплекс, включващ кафе - бар и ресторант, предлагащ отбрани блюда и напитки, конкурентно обслужване и приятни емоции на гостите. Атмосферата ще бъде уникална и ще пренася гостите в нов, незабравим свят; място, което ще ги отдалечи от забързаното ежедневие.

Основната задача, поставена пред мениджърите ще бъде да се убедят потенциалните клиенти в качеството на предлаганите услуги и уникалната материално-техническа база, задържането на тези клиенти и превръщането им в редовни.

 

Цели за развитието на Комплекса са:

Ø                Максимално оползотворяване на възможностите, които дава отличното местоположение, в близост до парк “Аязмо”

Ø                Официално откриване през лятото на 2007 и широко популяризиране в медиите

Ø                Поддържане на контрол на разходите, операциите и паричния поток чрез адекватен и автоматизиран мениджмънт

ü                 Постоянен стриктен контрол на всички разходи без изключение.

...............................................................................

3. Профил на обекта

 

Новият комплекс ще бъде разположен в новопостроена сграда с модерен архитектурен дизайн и впечатляващи размери, върху земя, собственост на единия от  собствениците. Сградата е с луксозно обзавеждане,  снабдена с климатици, спазени са напълно изискванията за хигиена. На няколко нива ще бъдат разположени ресторант и кафе - бар с панорамна тераса. В частта определена за ресторант ще има повече от 180 седящи места. Също в нея ще има и три сепарета подходящи за организиране на конференции или частни партита през деня или вечер. Вечер в ресторанта диско водещ ще се грижи за музикалния фон и ще забавлява публиката  с игри.

..............................................................................   

10. Заключение

           

            Въз основа на очакваните печалби през първите 3 години от реализацията на бизнес плана, се стига да извода, че бизнесът е перспективен с оглед на:

  -високата възвращаемост на вложените капитали;

  -възможността за отпускане на банков кредит;

            На база на всички изброени ползи и предимства  може да се направи заключението, че бизнесът ще бъде успешен и конкурентоспособен, и съществуват възможности за реинвестиране на печалбата след шестата година и разширяване на дейността.

 

 

Използвана литература

1.      Панайотов, Д., Психология на бизнеса, С., 2001.

2.      Младенова, Г., Стратегическо маркетингово планиране, С., 1998.

3.      Славова, Ир., Бизнесплан, С., 2001.

4.      Класова, Св., и колектив, Въведение в маркетинга, С., 1999.

 

 

Темата е изготвена 2007г.

Най – новите данни в темата са актуални към 2007г.

Темата съдържа таблици.

 

Ключови думи:

инвестиционен бизнес проект, ефективна стратегия, външна бизнес среда, конкурентни предимства, елитен проект, конкурентно обслужване, автоматизиран мениджмънт, реинвестиране на печалба

 


Търси за: инвестиционен бизнес проект | ефективна стратегия | външна бизнес среда | конкурентни предимства | елитен проект | конкурентно обслужване | автоматизиран мениджмънт | реинвестиране печалба

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker