Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


 

КОЛЕЖ ПО МЕНИДЖМЪНТ, МАРКЕТИНГ И ТЪРГОВИЯ

ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

 

КУРСОВ ПРОЕКТ

 

на тема:

 

 

Бизнес план

Мраморни Отоплителни Системи

ЕТ ”Калиопа” – гр. Бургас

 

 

по:

Предприемачество и бизнес идеи

 

2004

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

Обща информация. 4

Въведение. 5

 

1. Описание на кандидата и осъществяваната от него дейност. 6

2. Обект, източници за финансиране и етапи при реализация на проекта. Бъдещи доставчици и клиенти. 8

3. Финансово - икономически статус - приходи и разходи. 11

4. Прогноза за нетните парични потоци на проекта (в лева) 15

5. Анализ на бизнес плана. 16

6. Финансов анализ. 25

 

Използваната литература. 27

 

 

 

 

……………………………………………………….

 

 

1. Описание на кандидата и осъществяваната от него дейност

 

Фирма “Калиопа” ЕТ, съществува от 03 юни 2004 г. с разрешение № 8156700 от Окръжен съд – гр. Бургас.

Фирмата няма досегашна осъществена дейност, но е кандидат за реализиране на бизнес идея, свързана с производство и продажба на мраморни отоплителни системи.

 

1. Правен статут:

Едноличен търговец

 

2. Конкуренция. (информацията е взета от Стопанската Камара)

2.1  Брой на конкурентите, произвеждащи такава продукция:

0 конкурента

 

2.2  Основни конкуренти, произвеждащи други отоплителни уреди:

12 конкурента, на местно ниво – 2:  ЕТ “Иском”, ЕТ “Актив” (ел. конвектори.)

 

 

2.3                   Преимущества на кандидата пред конкурентите. Предимства на предлаганите услуги:

 

Ø     Нисък разход на ел. енергия и възможност за икономия

Ø     Широка  възможност за регулиране на температурата

Ø     Не се нуждаят от специална стая за котел и др.

Ø     Висок коефициент на полезно действие

Ø     Дълъг срок на експлоатация

Ø     Атрактивни и конкурентни цени

 

……………………………………………………                      

 

 

AIR.     Калкулативна средно годишна лихва – 42 777 лв.

(средно годишен р - р на инвестирани средства КА . лихвената норма IR 12% )

 

            AFC.     Средно годишни постоянни разходи – 238 140 лв.

(годишни разходи за наем, работна заплата, ток, вода, телефон и др.)

 

            AVC.     Средно годишни променливи разходи – 1 210 000 лв.

(сумата на разходите за материали през годините : срока на експлоатация 6 г.)

 

            AAC.     Средно годишна себестойност на продукцията – 1 597 492 лв.

(Калкулативни амортизационни отчисления А + Калкулативна средно годишна лихва AIR + Средно годишни постоянни разходи AFC + Средно годишни променливи разходи AVC)

            …………………………………………….

 

В такива случаи потребителите задоволяват своите потребности до колкото могат с наличната в продажба продукция, без да удовлетворяват желанията и предпочитанията си, като в много случаи стоките, които употребяват са необходими, но същевременно опасни или вредни за здравето им.

Фирма “Калиопа” ще си създаде пазарна ниша като удовлетвори потребностите на група хора със здравословни проблеми (белодробни заболявания, астма, алергии и редица други заболявания). Ние разгледахме сегментите от страна на тяхната възраст и доходи, но това не са всички критерии, по които фирмата ще сегментира пазара си.

За пръв път на българския пазар ще се предлагат отоплителни тела, които, затопляйки въздуха в помещението, не създават среда за бактерии и микроорганизми, които са проблем за много хора с вродени тежки дихателни проблеми, например.

Разликата е, че единствено при мраморните отоплителни системи не се получава циркулация на топлия въздух в помещението, съответно не се вдига прах и средата за живот е екологична. Това се дължи на специално разработената структура, природните материали и специфичен принцип на функциониране на МОС. Докато при всички отоплителни уреди, които са с вентилационна система, както и при радиаторите, това не е така.

МОС са вече наложени на няколко пазара в Западна Европа (Германия, Австрия и Белгия) като вид отоплителни тела. Особено широка употреба те намират в редица медицински заведения.

……………………………………………..

 

Използваната литература

 

1.      Благоев, В., “Маркетинг”, издателство ”ВЕККО”, София, 1998 г

2.      Димитров, Д., Малките предприятия, Университетско издателство "Стопанство", София, 1993 г

3.      Димитров И., Христов И.- “Ръководство по инвестиции и иновации”, Университетско издателство “Асен Златаров”, Бургас, 2003 г

4.      Дракър, П., “Иновации и предприемачество”, издателство “Класика и Стил”, София, 2002 г.

5.      Славова М., Петров М., “Иновации”, издателство “Princeps”, Варна, 1996 г

6.      Тодоров, К. – “9 бизнес плана”, издателство “НЕКСТ”, София, 2000 г

 

 

Темата е разработена 2004 г.

Съдържа множество таблици и графики.

Най – новата информация е от 2004 г.

 

Ключови думи:

бизнес план на фирма, предприемачество и бизнес идеи, финансов анализ, нетни парични потоци, финансово – икономически статус, пазарна ниша, състояние на пазара, инвестиции и иновации


Търси за: бизнес план фирма | предприемачество бизнес идеи | финансов анализ | нетни парични потоци | финансово икономически статус | пазарна ниша | състояние пазара | инвестиции иновации

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker