Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ – БЛАГОЕВГРАД

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

на тема:

 

 

Разработване на проект: “СПОРТ, ЗДРАВЕ И БЪДЕЩЕ ЗА ГЛОЖЕНЕ”

 

 

Дисциплина: Управление на проекти

 

 

БЛАГОЕВГРАД

2010

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

1. Кратко изложение на съдържанието, целите и задачите на проекта. 3

1.1. Предмет на проекта. 3

1.2. Съдържание на проекта. 3

1.3. Цел на проекта. 4

2. Участници и партньори в проекта. 4

2.1. Младежка неправителствена организация “Джи Ел”. 4

2.2. СД "Региана - ВК". 5

2.3. Партньори при изпълнението на проекта. 5

3. Частни дарители. 6

4. Дейности свързани с осъществяването на проекта. 8

5. Бюджет на проекта. 10

6. Информация за общественото значение на проекта. 11

7. Резултати от проекта. 12

Използвана литература. 12

 

 

 

 

1. Кратко изложение на съдържанието, целите и задачите на проекта

 

         1.1. Предмет на проекта

 

Проекта е насочена към привеждане на състоянието на училищната спортна база в съответствие с утвърдените международни стандарти и изисквания на ЕС.


            Предприемането на мерки за подобряване състоянието на училищната спортна база би довело до осигуряване на условия и възможности за провеждане на задължителната и избираема подготовка от учебния процес по ФКС, тъй като на много места училищната спортна база е единственото място, където учениците могат да играят и спортуват и през свободното си време.

 

Обекта е училище „Христо Ботев”, намиращо се на центъра на село Гложене, община Козлодуй. ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" е основно (І - VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна - само сутрин.

………………………………………………….

 

6. Информация за общественото значение на проекта

 

Общините не са в състояние сами да поддържат и подобряват качеството на спортните съоръжения и площадки, ако гражданите не са съпричастни и ангажирани с този проблем. Широкото рекламиране и търсене на нови подходи за включване на обществото в общозначими програми и проекти, като проекта „СПОРТ, ЗДРАВЕ И БЪДЕЩЕ ЗА ГЛОЖЕНЕ”, представляват възможност да се решат редица проблеми, свързани със здравословното и физическото състояние на подрастващите в нашето село Гложене. Създава се възможност за популяризиране на идеята за създаване и поддържане на спортните съоръжения в двора на училището, за чиста околна среда и подобрена жилищна среда сред голяма част от населението, включително и сред подрастващите, както и сред местните фирми и организации. Търси се начин за решаване на екологичните проблеми.

…………………………………………………..

 

Използвана литература

 

1.      Информация от кметството на село Гложене

2.      Информация от община Козлодуй

3.      www.kozloduy.acstre.com

 

 

Темата е разработена 2010 г.

Съдържа таблици и изчисления.

Най – новата информация е от 2010 г.

 

Ключови думи:

международни стандарти на ЕС, поддържане на спортни съоръжения, поддържане на околната среда, начини за разрешаване на екологични проблеми, здравословното и физическото състояние на подрастващите


Търси за: международни стандарти | поддържане спортни съоръжения | поддържане околната среда | начини разрешаване екологични проблеми | здравословното физическото състояние подрастващите

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker