Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (30 лв)  28.50 лв Нова цена!


ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

„ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

КУРСОВА РАБОТА

По дисциплината: Проектна организация и управление

На тема: „Проектна организация на хотел”

 

Варна 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

1. Описание на предложението за проект и анализ на надеждността. 3

2. Мисия и цели на проекта. 4

2.1. Стратегически цели.. 4

2.2. Тактически цели.. 4

2.3. Оперативни цели.. 4

3. Времево и социално разграничаване на проекта. 5

4. Целеви групи.. 6

5. План на етапите на проекта. 6

5.1. Обем и структура по пера на предвижданите инвестиции.. 7

5.2.1. План на продажбите, приходите, разходите и паричния поток.. 7

5.2.2. Прогнозни експлоатационни разходи.. 9

5.2.3. Финансиране. 9

6. Оценка и реакция на риска. 10

7. Формиране на проектния екип и организиране на съвместната работа. 12

Използвана литература:. 13

……………………………………………………………………………………

5. План на етапите на проекта

Силните и слабите страни на дейността на хотела са посочени в следната таблица:

Силни страни

Слаби страни

Нова, изградена изцяло за

нуждите на хотела база

Висок дял на разходите

за работна заплата

Достъпни цени

Тесен спектър на предлаганите услуги

Квалифицирани кадри

Качествени услуги

Слаба реклама

Паркинг

По-малка материална база

Басейн

Добри отношения с туроператорите

Възможности

Заплахи

Разрастването на третичния сектор на икономиката в глобален мащаб

Наличие на силен конкурентен потенциал

Нестабилна политика и икономическа обосновка

Относително благоприятни климатични условия

Силно изразена сезонност

Евтина работна ръка

Липса на подходящи плажове в района

Развитие на нови продукти и услуги

Увеличаване дела на  европейските туристи

 

Една от слабите страни е тесен спектър на предлаганите услуги. Във връзка с това предприемаме разширяване на дейността чрез откриването на СПА център.

5.1. Обем и структура по пера на предвижданите инвестиции

С оглед на предложените стратегии е уместна и би била икономически рентабилна следната инвестиционна програма:

 

Обща сума на инвестициите /в лв./    

358 000 лв.

1. За строежа на СПА центъра

200 000 лв.

2. За оборудване

150 000 лв.

3. За наемане и обучение на персонал

3 000 лв.

4. За реклама

5 000 лв.

 

            5.2. Финансово - икономическа обосновка

5.2.1. План на продажбите, приходите, разходите и паричния поток

 

Прогнозен оперативен счетоводен баланс

Продукти

Описание на продукта

Полза от продукта

Описание на предлаганата услуга

Полза от услугата

Обем продажби

Пазарен дял

брой

лева

%

1. Нощувки

Предлага се нощувка в двойни стаи и студия

Възстановява се работната сила на почиващия

Гостите на хотела ползват телевизор, хладилник, климатик, телефон и ютия

Увеличават комфорта и удовлетвореността на клиентите. Спомагат за повторни продажби

7000

280000

51

2. Организирани групи за здравословно отслабване

Под ръководството на специалист – инструктор, служител на фирма партньор

Повишаване на здравето и работоспособността на клиентите

Клиентите ползват фитнес залата на хотела и ресторанта в който се предлага специално меню

Осигурява приходи извън активния туристически сезон, подпомага рекламата на хотела

200

10000

2

3. Бизнес семинари

Осигурява се необходимата обстановка

Спомага за повишаване на уменията на служителите

Фирмите ползват конферентна зала, интернет, ресторант, бар

Осигурява приходи извън активния туристически сезон, подпомага рекламата на хотела

200

10000

2

4. Ресторант

Предлага качествена храна и комфорт на своите гости

Задоволява потребностите на клиентите

Предлага качествена храна и комфорт на своите гости

Допълва цялостния туристически продукт. Осигурява целогодишни постъпления

10000

120000

21

5. Бар

Предлага приятна обстановка и комфорт на своите гости

Задоволява потребностите на клиентите

Предлага приятна обстановка и комфорт на своите гости

Допълва цялостния туристически продукт. Осигурява целогодишни постъпления

10000

100000

18

6. Организирани тържества

Предлага приятна обстановка и комфорт на своите гости

Задоволява потребностите на клиентите

Допълва цялостния туристически продукт. Осигурява целогодишни постъпления

Осигурява целогодишни постъпления

20

20000

4

7. Басейн, Билярд, Фитнес зала

Предлага приятна обстановка и комфорт на гостите на хотела

Задоволява потребностите на клиентите

Допълва цялостния туристически продукт. Осигурява целогодишни постъпления

Осигурява целогодишни постъпления

10000

10000

2

……………………………………………………………………………………

Използвана литература:

1.      Бергер К., Бодлак Р., Шуберт К., „Упътване за проектен мениджмънт”, PIB, Виена, 2001 г.;

2.      Овчарова, Сн., „Организация и технология на управлението - тезиси, казуси, тестове”, ВСУ, 2005 г.;

3.      Овчарова, Сн., „УЧР при управлението на събитията”, ВСУ, 2007 г.;

4.      Андреев, О., „Мениджмънт на проекти”, Софтрейд, София, 2006 г.

……………………………………………………………………………………

Темата е изготвена на 06.03.2011 г.

Съдържа таблици и графики.

Най-новата информация е от 2009 г.

Ключови думи: проектна организация, управление, хотел, анализ, мисия, цели, етапи, приходи, разходи, силни страни, слаби страни, паричен поток, финансиране, оценка, реакция, риск, Венеция, Балчик

 

 


Търси за: проектна организация

Helpos.com >> Архив >> Икономика - общо >> Бизнес планове >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (30 лв)  28.50 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker