Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Застраховане >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


КУРСОВА РАБОТА

По дисциплината

Основи на застраховането

на тема

Проучване и анализ на застраховка Живот на застрахователно дружество Алианц България

София, 2011

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Ролята на застрахователния пазар в съвременното общество. Конкуренция и развитие на застрахователния пазар. 3

2. Проучване и анализ на застраховка Живот на застрахователно дружество Алианц България. 6

2.1. Кратка предистория на застрахователно дружество Алианц България. 6

2.2. Животозастраховането в България. 7

3. Алианц България - индивидуална рискова застраховка „Живот“. 8

3.1.Основни характеристики. 8

3.2. Индивидуална застраховка „Живот“ с индексен сертификат на Алианц България. 9

Заключение. 10

Смисълът на животозастраховането. 10

Използвани източници:. 12

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. Ролята на застрахователния пазар в съвременното общество. Конкуренция и развитие на застрахователния пазар.

Застрахователният пазар играе основна роля в процесите на обществената дейност във всяка една съвременна държава. Неговата специфична функция на неизменен елемент в пазарната структура и сложен сектор от икономиката е свързана с:

-         защитаване на интересите на обществото, гражданите, стопанските субекти;

-         обезпечаването на защита на техните имуществени интереси, нарушени в резултат на различни неблагоприятни фактори.

Най- общо застрахователният пазар представлява локацията, където застрахователите /техните посредници/ и кандидатите за застраховане или презастраховане „работят” заедно.

2. Проучване и анализ на застраховка Живот на застрахователно дружество Алианц България.

2.1. Кратка предистория на застрахователно дружество Алианц България.

 

През 2008 г. брутният премиен приход на дружеството е 289 млн. лв. От тях премийният приход по общо застраховане е в размер 223 млн. лв. Тези резултати поставят Алианц България на първо място на българския застрахователен пазар за съответния период от време.

……………………………………………………………………………….

2.2. Животозастраховането в България.

За съжаление, в страната ни животозастраховането на този етап е твърде слабо развито, на фона на останалите държави в света. Дори, според проучвания към края на 2011 г., все още заемаме едно от последните места в световен мащаб, а делът на сектора в  „икономическата картина” е само 15 %.

На какво се дължи този факт?

Преди всичко това е логично следствие на слабата информационна култура на българите, но роля за това играе и недостатъчно развитата дистрибуционна политика и схеми на привличане на потребители, от страна на компаниите. Не по- маловажен е и фактът, че този вид застраховане няма задължителен характер.

Според Джордж Цаконас, генерален мениджър на MetLife в България, един от начините да се промени отношението към продукта е „промотирането“на застраховка „Живот“ като инструмент за привличане и задържане на най-добрите служители в компанията. Цел за сектора е и създаването на асоциация на животозастрахователните компании, чиято функция е популяризирането на от застраховките „живот” сред българите.

……………………………………………………………………………….

Използвани източници:

1. http://www.zastrahovatel.com/

2. www.moitepari.bg

3. www.dnevnik.bg

4. www.lawsbg.com

5. ODIT.info

6. http:/ lex.bg

7. http://sttfinance.com

8. profit.bg

……………………………………………………………………………….

Темата е изготвена през 2011 г.

Най-новата информация е от 2011 г.

Темата съдържа изображения.

Ключови думи: Алианц България, животозастраховане, застрахователен пазар, общо застраховане, пенсионно осигуряване, покрития, премия, полица, индексен сертификат

 

 

 


Търси за: Алианц България | животозастраховане | застрахователен пазар | общо застраховане | пенсионно осигуряване | покрития | премия | полица

Helpos.com >> Архив >> Застраховане >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker