Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


Въпрос за държавен изпит

специалност: Стопанско управление

 

на тема:

 

 

Финанси и финансова система

 

 

 

            Държавата се явява като катализатор на индивидуални нужди, които в последствие прерастват в обществени потребности и започват да се задоволяват  по обществен път, т.е. по линия на държавните разходи.

            Обществените потребности и тяхното задоволяване, посредством държавните разход се приемат като предмет и съдържание на финансите въобще на публичните финанси в частност. На тази основа се счита, че публичните потребности обуславят и определят разходите, а те пък определят приходите на държавата, т.е. финансите. В тях господства административно принудителния характер на финансовите отношения. Този характер довежда до теорията на публичните стоки и услуги. Когато се разглежда теорията за публичните блага с изхожда от сходството между държавното и частното стопанство. Пазарната икономика с действащите икономически подход се базира на държавното стопанство и изгражда теорията на публични блата. Съвременната държава е не само посредник, но и участник в пазарната икономика. Това прави пазарното стопанство пресечна точка между икономика и политика.

            ……………………………………………….

 

            Основни източници на финансови средства за държавния бюджет са данъците, те са по скоро метод за финансиране, защото и те си имат източници. Тези източници се делят на вътрешни и външни. От тези източници най-голямо значение им БВП - той изразява съвкупната стойност от всички производства от цялата икономика. БВП е макроикономически показател, финансовите средства и тези на държавата се стремят да увеличат БВП. Критерии за работата на една държава и за висока стандарт на живот е размерът на БВП и неговия прираст. Основен източник за бюджета е БВП. Необходимо е да имам повече вътрешни, отколкото външни източници.

 

 

Темата е разработена 01. 12. 2009 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

финансова система, държавни разходи, публични финанси, държавен бюджет, макроикономически показатели, източници за бюджета, публични блага

           

 


Търси за: финансова система | държавни разходи | публични финанси | държавен бюджет | макроикономически показатели | източници бюджета | публични блага

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Публични >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker