Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Публична адм. >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


 

 

Реферат

 

на тема:

 

ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПО ВРЕМЕТО

НА ПЕРИКЪЛ (444 - 429 пр. н. е.)

 

по дисциплината

„Сравнителна публична администрация”

 

 

2009

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

1. ГРЪКО - ПЕРСИЙСКИТЕ ВОЙНИ  И ВЛИЯНИЕТО ИМ... 3

2. ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПО ВРЕМЕТО НА ПЕРИКЪЛ.. 7

3. ПЕЛОПОНЕСКАТА ВОЙНА.. 13

4. АТИНА В КУЛТУРНО ОТНОШЕНИЕ.. 14

БИБЛИОГРАФИЯ.. 16

 

 

 

Перикъл идва на власт, когато завършват Гръцко - Персийските войни. По негово време процъфтява културата, политиката, образованието, театъра, духовния живот, икономиката. По времето на Перикъл, Атина достига своя апогей. Перикъл е бил меценат - по негово време е бил построен Партенона, тогава е творил великия скулптор Фидий. Перикъл е защитавал хората на изкуството и науката.

            През 431 г. пр. н. е. Перикъл произнася реч, посветена на годишнина от завършване на Пелопонеската война и загиналите в нея войни. Тази реч достига и до наши дни, благодарение на Фукидит – историографа на Атина:

”Ние създадохме държава, напълно и във всички отношения самозадоволяваща се в мирно и военно време. По отношение на частните интереси всички са равни пред закона. Политическо предимство може да има човек, но не защото зад него е някаква партия, а заради неговата доблест, даваща му слава в едно или друго дело. Низкото звание на бедняка не е препятствие за дейност, ако той може да окаже някаква услуга на държавата. Ние се ползваме от богатството като удобно средство за дейност, а не за самохвалство. Да си беден у нас не е срам, срамно е да се измъкваш от бедността не чрез труд. Всеки може да се приспособи към многочислените видове дейност и изпълнявайки своите задължения с изящество и ловкост може да придобие за себе си високо благосъстояние ”.

.....................................................................

2. ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПО ВРЕМЕТО НА ПЕРИКЪЛ

 

Атина – в момента най-бурното си развитие е около 400 хил. души, от тях 20 хиляди демос, 10 хил. знатни и всичко останало роби. Началното развитие на този полис съвпада с другите полиси. Атиняните също говорят за равенство, но според тях равенството на гражданите се корени в това, че всички са равни пред Бога и пред законите. Частната собственост е присъща за атинянското общество. В началото е имало царско управление, но през 732 г. пр. н. е. царското управление се заменя с олигархическото, т.е. властта преминава в ръцете на знатните. Начело застава архонт, който се избира от народното събрание. Социалната структура на атинянското общество е:

ü     земевладелци

ü     занаятчии (демиурги)

ü     земеделци (геомори)

ü     търговци

В историята на Атина има трима велики архонта: Солон, Клисфен и Перикъл. Всеки един от тях бележи все по-велик етап от развитието на полиса:

Солон – създава първите закони, избран е със задачата да примири враждуващите групи, но най-вече неговата мисия е да облекчи живота на бедните. Какво прави с неговите закони: (някои от тях имат и политически характер)

            ....................................................................

 

             Повечето от платоновите диалози се отнасят според замисъла на своя създател за времето на Перикъл и рисуват привлекателната картина на живота, който водят богатите. Платон принадлежал към аристократично атинско семейство, той бил възпитан в традициите на периода преди времето, когато войната и демокрацията разрушили богатството и сигурността на висшите класи. Описваните от него млади хора, пред които не стояла необходимостта да работят, прекарвали голяма част от свободното си време в занимания с наука, математика и философия; те знаели почти наизуст Омир и оценявали критически достойнствата на професионалните декламатори в областта на поезията. По-късно било открито изкуството на дедуктивното разсъждение, което предизвикало във всички области на знанието появата на нови теории, както действителни, така и недействителни. По това време било възможно, като в малко други времена, да бъдеш както щастлив, така и разумен, а също и щастлив благодарение на разумността.

            ..........................................................................

БИБЛИОГРАФИЯ

 

 

1.      Ръсел, Бертан. - История на западните философи, Книга първа

2.      Найденов, Георги., Кацамунска, Поля. - Сравнителна публична администрация

3.      http://bgnauka.com/  -  Класически период в Гърция (VI в.пр. Хр. до 330 г. пр. Хр.)

4.      http://kaminata.net/ - Власт и политика

5.      http://nauka.bg/ - Периодът на Гръко-Персийските войни и атинското надмощие

6.      http://peloponnesianwar.hit.bg/ - Пелопонеска война

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

гръцко – персийски войни, платонови диалози, управление на Перикъл, атинянско общество, развитие на полиса, олигархическо управление, дедуктивно разсъждение, пелопонеска война

 

 

 

 


Търси за: управление Перикъл

Helpos.com >> Архив >> Публична адм. >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker