Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Публична адм. >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (21 лв)  19.95 лв Нова цена!


 

 

 

ЕСЕ

 

на тема:

 

 

Общественият и гражданския контрол на дейността на публичната администрация – възможности за управление “чрез дискусия”

 

 

януари

 2010

 

 

Общественият контрол е проява на участието на гражданите в управлението и на засилената роля на обществеността в оценката на функционирането на публичната администрация. Упражняването на кнотрол от страна на организациите на гражданите върху дейността на държавния апарат е подчертан израз на реална демокрация. Автори открояват няколко етапа на управленския цикъл и възможностите на гражданите за участие във всеки един от тях. Това са: дефиниране на проблем/и; разработване на варианти за решаване на проблема/ите; избор на вариант за решение; изпълнение на решението и контрол върху изпълнението.

В широк смисъл обществения контрол обхваща всички форми и видове на контрол, упражняван от недържавни органи и организации на дейността на публичната администрация. Това е контролът на широката общественост, на населението, на обществените органи и организации на гражданите. Поради своята специфика и изключителна важност за защита правата на личността, контролът от страна на гражданите, като индивиди по отношение на администрацията се разглежда отделно.

В тесен смисъл обществения контрол е осъществявания от обществените органи и организации, структури на обществената самодейност и други форми на демокрацията контрол, включително проявите на обществено мнение и на медиите.

………………………………………………

 

Гражданският контрол може да се простира не само върху административните актове, но и върху тяхното изпълнение. Законът за административното  производство предвижда възможност за обжалване от страна на гражданите на незаконосъобразни действия по издпълнение на административни актове и решения.

Гражданите могат да обжалват и наложените им  административно – принудителни мерки и административни наказания. В съответствие със Закона за административните нарушения и наказания, наказателното постановление може да се обжалва, както от нарушителя, така и от пострадалия от административното нарушение, който е поискал обещетение.

Като обобщение на темата, считам, че възможности за намеса на гражданите в държавното управление и развитие има и те са доста разнообразни по характер и мащаб. Управление “чрез дискусия” също би било възможно, но едва след като гражданите осъзнаят първостепенната си роля и поемат всички права и отговорности, произтичащи от нея.

………………………………………………

 

Темата е разработена януари 2010 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

обществен и граждански контрол, дейност на публичната администрация, управление „чрез дискусия”, обществените органи и организации на гражданите, административни актове, принудителни мерки и административни наказания, намеса на гражданите в държавното управление


Търси за: обществен граждански контрол | дейност публичната администрация | управление „чрез дискусия | обществените органи организации гражданите | административни актове | намеса гражданите държавното управление

Helpos.com >> Архив >> Публична адм. >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (21 лв)  19.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker