Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Публична адм. >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (60 лв)  54.00 лв Нова цена!


ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

„Св. Св. Кирил и Методий”

РЕФЕРАТ

на тема:

„Концепция на марката”

2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Въведение. 3

1. Функции при съставянето на добре работеща концепция за търговска марка. 3

2. Концепция и ценности.. 5

3. Концепцията продава. 6

4. Развитие на концепциите и Интернет. 7

5. Концепцията налага търговската марка. 8

6. Име на търговската марка. 9

7. Закони за изграждане на успешни търговски марки. 10

8. Елементи на търговската марка. 15

9. Конкуренцията и търговските марки.. 17

10. Популяризиране на търговската марка. 19

Заключение. 20

Използвана литература:. 22

…………………………………………………………………………………………...

Въведение

Икономическата същност при концепцията на търговската марката се проявява и доказва чрез функциите, които изпълнява дадената стока. Търговските марки с техните концепции носят преходен характер през определен стадии от икономическото развитие на обществото. Едни функции на марките отпадат, а други възникват и се развиват изключително бързо. Също така някой от концепционалните функции на търговските марки или услуги се променят в по-добро качество или обогатяват съдържанието си, като целят по пълноценно и многобройно привличане на потребители.

…………………………………………………………………………………………...

1. Функции при съставянето на добре работеща концепция за търговска марка.

Съществуват много различни мнения за обхвата, значението и класификацията на функциите за определена концепция на дадена търговската марка. По значимите функции при съставянето на добре работеща концепция на уникална търговска марка е да указва произхода на стоката, да гарантира качеството и като средство за реклама, както и за по лесно възприятие. Проучванията за влиянието на концепциите на търговските марки върху пазара показват че те изпълнява много разнообразни функции. Основните групи при концепциите на марките са: социално-икономически, психологически, юридически и политически.

…………………………………………………………………………………………...

2. Концепция и ценности

Разработването на идентичността при съставянето на концепцията на търговската марка предполагаща определени ценности, които дадената търговска  марка символизира и към които е готова да привлече много бързо даден потребител, както и обкръжението му за по достойното й представяне на пазара. Това са тези ценности, които поддържат неговата представа за собствената му личност и положение в обществото. Ценностите, определящи конкретна търговска марка трябва да бъдат актуални за целевата група, защото иначе потребителите ще престанат да реагират на тях. Те и тяхното съчетаване трябва да бъдат специфични и по възможност уникални, за да не прилича на системата от ценности на други търговски марки, а да подчертават определена индивидуалност на позиционираната от тази търговска марка. И ако концепцията на търговската марка отчетливо е позиционирала своята ценностна система и убеждения и страстно ги отстоява, то те се превръщат в символи или културен код отправен към потребителя, изразяващ както самите ценности, така и самият потребител в обществото, за който те са много значими.

…………………………………………………………………………………………...

3. Концепцията продава

В настоящият наситен пазар повечето продукти не се продават, а се купуват. Концепцията на търговската марка с многобройните си механизми до много голяма степен  улеснява този процес. Тя „предварително продава” на потребителя продукта или услугата. Също така тя е един изключително успешен начин да бъдат продадени много различни на вид, както и много бройки от дадена стока или услуга. Чрез подобна търговска концепция Holiday Inn се превърна в мега търговска марка и успя да създаде няколко под търговски марки като Holiday Inn Express, Holiday Inn Select, Holiday Inn Sun Spree Resorts и Holiday Inn Garden Court, които достойно доказаха своето създаване.

…………………………………………………………………………………………...

4. Развитие на концепциите и Интернет

Основният брой продадени покупки, които се повлияват от успешната концепция на търговската марка се извършват чрез интернет. Основното доказателство на този факт е големият просперитет на сайта за търговия на стоки Amazon.com както и интернет портала Yahoo.com.

Широкото и мащабно навлизане на интернет също оказва огромно влияние върху развитието на концепциите на много търговски марки и марковата култура съществуваща у изключително голям брой потребители по целият свят. Голяма част от покупките вече се извършват  основно чрез мрежата и потребителите въобще дори не виждат и не могат да изпробват характеристиките и качествата на самият продукт или услуга. В този случай клиентите основно се доверяват на реномето на марките и правят своя избор в тяхна полза и изгода, както и за просперитета и развитието им. Точно така „продаването” на една стока или услуга бързо и неосезаемо започва да се замества от „купуването”, което от своя страна довежда до голямо разместване в света на бизнеса, търговията и индустрията.

…………………………………………………………………………………………...

Заключение

            И най-накрая концепциите на политическите или на търговските марки се характеризират с дълбока връзка и непрестанен контакт с потребителите си или привържениците си „Да, това е моята марка и от нея няма по-добра!”. Само концепциите с подобни отношения към клиентите си са способни да завоюват лидерски позиции и да се превърнат в супер добре работеща концепция на успешна и популярна търговска или политическа марка.

…………………………………………………………………………………………...

Използвана литература:

1.      Аврамов, В., „Комуникационна политика на фирмата”, Сиела, София, 2001 г..

2.      Рийс, Ал, Л., Рийс, „22 неизменни закона на брендинга”, Класика и стил, София, 2000 г.

3.      Вернер, К., Х., Вайс, „Черна книга на търговските марки”, Дилок, София, 2008 г.

4.      Нюман, М, „Неоспорими 22 закона на рекламата”, Класика и стил, София.

5.      Рийс, Ал, Л., Рийс, „11 неизменни закона на интернет брендинга”, Класика и стил, София, 2001 г.

6.      Котлър, Ф., Д., Джайн, „Еволюцията на маркетинга”,  Класика и стил, София, 2003 г.

7.      Шугарс, Б., „Ефективната реклама  незабавен успех”, СофтПрес, София.

8.      Шугарс, Б., „Ефективни промоции незабавен успех”, СофтПрес, София, 2006 г.

…………………………………………………………………………………………...

Темата е изготвена през ноември 2011 г.

Най-новата информация е от 2011 г.

Ключови думи: концепция, търговска марка, ценности, развитие, интернет, елементи, популяризиране, конкуренция, маркетинг, неповторимост, лозунг, логотип, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Sony, BMW, Mercedes


Търси за: концепция | търговска марка | ценности | развитие | интернет | елементи | популяризиране | конкуренция | маркетинг | неповторимост | лозунг | Coca Cola | Pepsi Cola | Sony | Mercedes

Helpos.com >> Архив >> Публична адм. >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (60 лв)  54.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker