Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> PR >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


НОВ   БЪЛГАРСКИ   УНИВЕРСИТЕТ

ЛОКАЛЕН ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ

Казус

по

връзки с обществеността

Пъблик рилейшънс (PR) в кризисни ситуации

Пловдив, 01.2007г.

Съдържание:

1. Увод 3

2. Случаят “Софарма” и допинг-скандалът с българските щангисти - поведение на отговорните институции и основни пъблик рилейшънс (ПР) грешки 3

3. Пъблик рилейшънс в условията на криза - мероприятия по предотвратяване на евентуални фирмени кризи 6

3.1. Ще бъда подготвен - планиране на кризисни сценарии 7

3.2. Осигуряване на информация за натрупания минал опит 8

3.3. Ще насоча уменията си към управление на информационния поток 8

3.4. Ще договоря основнте правила 9

3.5. Ще бъда авторитетен 9

3.6. Ако притокът от информация спре ще продължавам да говоря 10

3.7. Ще осигуря акуратност 10

3.8. Ще се уча от собствения си опит 11

4. Примерна програма за кризисен мениджмънт и следкризисни пъблик рилейшънс в случая “Софарма” и допинг-скандалът с българските щангисти 11

5. Изводи   Относно значението на пъблик рилейшънс в кризисни ситуации за предотвратяването, планирането и контролирането им, могат да се направят следните изводи: 14

……………….

  1.  Увод

Независимо от положението им в обществото, авторитета и стабилността, съвременните организации съществуват в променливи медийни, икономически и правови условия. Длъжни са да очакват възникване на разнообразни проблеми и предизвикателства, някои от които крият сериозни заплахи за тяхното развитие и съществуване и нерядко водят до кризисни ситуации.

2. Случаят “Софарма” и допинг-скандалът с българските щангисти - поведение на отговорните институции и основни пъблик рилейшънс (ПР) грешки

През последните 12 години допинг-скандалите в българския отбор по вдигане на тежести не са рядкост, за съжаление те станаха емблематични за българските щанги и съсипаха кариерата на редица добри спортисти. Това от своя страна говори, че ръководителите на отбора, треньорите и Българската федерация по вдигане на тежести повтарят едни и същи грешки, носещи негативи за българския спорт и за страната ни. Лично за мен, всеки пореден скандал оставяше редица догадки, противоречия и съмнения. Тези “лоши новини” несъмнено са оказали подобно въздействие и върху съзнанието и поведението на българската общественост като цяло.

…………………

5. Изводи
 
Относно значението на пъблик рилейшънс в кризисни ситуации за предотвратяването, планирането и контролирането им, могат да се направят следните изводи:

Кризисните пъблик рилейшънс действия представляват манифестация на професионалната компетенция и практическия опит по връзки с обществеността. В динамичните условия на стрес, свръхнапрежение и висока променливост на ситуационната среда управлението на комуникациите изисква перфектно точни, но и почти светкавични реакции, бърза ориентация и вземане на решения, поемане на огромна отговорност по комуникативното поведение на организацията в тясно сътрудничество и пълен синхрон с висшия мениджмънт.

Изграждането на публичен образ на фирмата, като част от кризисния мениджмънт, трябва да е системно и задълбочено, без илюзии да прави качествен анализ на културния, икономическия, комуникационния, медийния и публичния контекст.

…………….

Казусът е изготвен 01.2007

В казуса не са посочени източниците на информация

Ключови думи: случаят “Софарма” и допинг-скандалът с българските щангисти, грешки, кризисен ПР, примерна програма за кризисен мениджмънт, следкризисен пъблик рилейшънс, изводи.


Търси за: грешки | кризисен | изводи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> PR >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker