Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> PR >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 18.00 лв


РУ “Ангел Кънчев”

Курсова работа

Характеризиране на PR дейността на "Интербилд" ООД

2008 г.


Съдържание

 

Описание на организацията. 3

1. Разполага ли вашата организация със специалист по PR?. 3

2. Развива ли целенасочено организацията ви дейности по ВО?. 3

3. Поддържат ли се редовни контакти с медиите?. 4

4. Характеризирайте политиката по PR на вашата организация, като опишете кои основни стратегии се развиват и в какъв вид?. 4

5. Определете като цяло комуникационната политика на вашата организация и обяснете защо (дали е активна и отворена към външна среда, полуотворена и не толкова активна, или затворена). 5

6. Провежда ли организацията активни комуникации с вътрешните групи, които представляват част от самата организация (какви канали за общуване се използват, какви са тактиките за информиране, какви форми за директни комуникации се прилагат, считате ли, че организацията има своя отличителна идентичност). 6

7. Организирате ли целенасочено специални събития, за да разпространявате информация за организацията си (примери). 6

8. Има ли организацията говорителски екип и полага ли грижи за комуникационната подготовка на персонала си?. 6

9. Считате ли, че хората знаят достатъчно за организацията ви и че имат адекватна представа за нея?. 7

10. На база отговорите преценете ефективността на комуникационната политика на организацията (извод). 7

Използвани източници. 8

 

Описание на организацията

 

Фирма Интербилд ООД е доставчик на Интернет на територията на град Варна. Фирмата е създадена през 1998 г. В продължение на няколко години фирмата изгражда собствена оптична мрежа, като до покрива територията на целия град.

Структурата на организацията е следната:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Разполага ли вашата организация със специалист по PR?

 

Интербилд ООД разполага със специалист по ПР, който е част от маркетинговия отдел на фирмата. Специалистът представлява фирмата пред външните заинтересовани лица, осъществява изготвянето на ПР планове при наличие на критични ситуации, като срив на мрежата, наличие на проблем с функционирането й, подаване на жалби и др.

...................................................

8. Има ли организацията говорителски екип и полага ли грижи за комуникационната подготовка на персонала си?

 

Говорител на фирмата е специалистът по ПР към маркетинговия отдел. Комуникационна подготовка от негова страна се прилага към управленския състав, което води до възникване на някои противоречия при възникване на технически проблеми, тъй като по-ниските нива във фирмата са лишени от необходимата им подготовка.

...................................................

Използвани източници

 

1.      www.interbild.net/

2.      www.studentstarter.eu/

..........................................................

Темата е писана 2008 г.

 

Ключови думи:

PR дейност, "Интербилд" ООД, комуникационна политика, говорителски екип, ефективност

 


Търси за: дейност | комуникационна политика | ефективност

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> PR >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 18.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2021 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker